Den norske stat har nu mindre magt over kirken

Synodeformand Arnfinn Løyning fra Frikirken i Norge gratulerer Den Norske Kirke med grundlovsændringerne: – Flere af vores forslag er blevet fulgt op i forliget, siger han.

Den 21. maj blev Norges grundlov ændret.

Norge har nemlig ikke længere en statsreligion, men værdi-grundlaget forbliver den kristne og humanistiske arv.
Indtil nu er norske biskopper blevet udnævnt af regeringen. Nu er det Kirkerådets arbejde, og Kirkemødet får meget større indflydelse i kirken end hidtil. Kirken bliver nu sin egen herre i større grad end før. Kongen kan heller ikke være muslim. Grundloven forlanger nemlig, at kongen er evangelisk-luthersk. Det er Kong Harald selv, der har foreslået det.
Man kan på sigt risikere, at man skal betale for kirkelige handlinger som bryllupper. Den økonomiske side af grundlovsændringen vækker opsigt blandt Norges befolkning.
Bodil/Susan