Luthersk general i Danmark

Martin Junge er generalsekretær i Det lutherske Verdensforbund og besøgte København den 13. og 14. april.
Folkekirkens mellemkirkelige Råd inviterede ham for at kende hans visioner for bl.a. fejringen af reformationsjubilæet. I 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og indledte Reformationen.
Martin Junge er fra Chile og har læst teologi i Tyskland, hvorefter han blev præst og siden præsident for Den evangelisk-lutherske Kirke i Chile.
/sl