Ny formand for kristen ulandsorganisation

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling henter ny formand hos bibelselskab.
Tage Kleinbeck er international chef i Bibelselskabet og bliver nu ny formand for de 31 medlemsorganisationer i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U. Orgnaisationen omsætter for omkring 40 millioner kroner hvert år.

Tage Kleinbeck

Tage Kleinbeck afløser Bodil Skjøtt fra Den Danske Israelsmission, som trådte tilbage efter syv år i bestyrelsen. Han har siden 2005 været international chef i Bibelselskabet, som i samme periode med Danida-støtte har opbygget partnerskaber med en række bibelselskaber i ulande.

Tro udvikler

Ved siden af det klassiske med bibeloversættelse har især de afrikanske bibelselskaber involveret sig i udviklingsopgaver omkring hiv og aids samt læsetræning for analfabeter. Tage Kleinbeck har været den drivende kraft i opbygningen af disse partnerskaber.
– Menneskers tro behøver ikke være en hindring for udvikling, men kan mindst lige så vel være en hjælp, siger han.

Lang erfaring

Tage Kleinbeck er 55 år og uddannet geograf. Han har årelang foreningserfaring fra den kirkelige organisationsverden, bl.a. som generalsekretær for FDF. For tiden er han medlem af den europæiske bestyrelse for SAT 7 – det kristne, arabisksprogede tv-netværk i Mellemøsten.
Vil formandskabet i DMR-U gå ud over dit arbejde i Bibelselskabet?
– Min stilling i Bibelselskabet er uændret, men Bibelselskabet giver mig mulighed for at bruge tid på at være formand for DMR-U, fordi Bibelselskabet anser arbejdet med at styrke de trosbaserede organisationers udviklingsarbejde som vigtigt. DMR-U arbejder meget med forholdet mellem religion og udvikling samt kirkernes rolle som vigtige aktører i udviklingslandenes civilsamfund. Det er emneområder, der også er vigtige for os og for bibelselskaberne rundt om i verden. Ud af det springer også en stærk optagethed af tros- og forsamlingsfrihed, som også ligger bibelselskabet stærkt på sinde.
Hvad kan du bruge dine bibel-erfaringer til nu?
– Fra samarbejdet gennem De Forenede Bibelselskaber kender jeg til velsignelserne og udfordringerne i partnerskabet med søsterorganisationer og andre rundt om i verden. Jeg kender selv direkte til at forberede, følge og gennemføre udviklingsprojekter i kirkeligt regi. Og så kender jeg alle de forskellige kirkesamfund, der jo alle indgår i bibelselskabernes arbejde ude i verden. Disse erfaringer tager jeg med mig i mit virke som formand for DMR-Us medlemskreds.

Kirker er en ressource

– I mange udviklingslande er kirker og trosbaserede organisationer særdeles vigtige for udviklingen af stærke civilsamfund. Det er en god strategi at inddrage dem i udviklingsarbejdet, og det er vores opgave at pege på deres værdi og styrke deres kapacitet, understreger han og illustrerer synspunktet med et konkret eksempel:

Også mændene kommer med

– I mange projekter til bekæmpelse af hiv og aids i Afrika har man oplevet, at det er svært at få mændene i tale. De holder sig helst væk fra oplysning og kampagner, der drejer sig om køn, seksualitet, sundhed og familie. Men i Swazilands kirker har man en anden erfaring. Her får man mændene med i bibelselskabernes hiv-projekt ”Den Barmhjertige Samaritaner i Afrika”. Det er nemlig normalt, at mændene går i kirke, så her har de et alibi for at deltage i oplysning om hiv og aids.
DMR-U omsætter årligt for knap 40 millioner kroner og har otte medarbejdere og en bestyrelse på seks personer. DMR-U administrerer Danida-finansierede udviklings- og nødhjælpsprogrammer.
Svend Løbner