Tyskland leverer 4. ubåd til Israel

Tyskland leverer fjerde ubåd til Israels flåde fra værft i Kiel.
Tyskland har leveret den 4. undervandsbåd i “Dolphin”-klassen til Israels flåde ved en ceremoni på skibsværftet i Kiel i overværelse af en højtstående israelsk delegation og tyske myndigheder.Den nye ubåd, der har fået navnet “Danin”, vil være operationsdygtig i 2013. I relativ nær fremtid vil Israel modtage den 5. og 6. ubåd fra Tyskland.

Ifølge udenlandske kilder er disse tyske ubåde udstyret med israelske krydsermissiler med en rækkevidde af 1500 km – hvoraf nogle vil kunne bevæbnes med atomsprængladninger.

Denne type ubåd – et slags israelsk “dommedags”våben – vil kunne give Israel et svar på mange udfordringer, siger en israelsk flådeofficer. Mellemøsten har ændret sig, og vi må være parat til at operere på flere fronter samtidigt. Fartøjet kan være længe neddykket, har et avanceret fremdrivningssystem – og kan næppe høres.

– Disse skibe vil kunne operere såvel i Middelhavet som i andre regioner, hvor det måtte være påkrævet., siger den omtalte kilde. De er et stort aktiv, af strategisk betydning.

Tyskland skænkede de to første ubåde til Israel efter Den første Golfkrig og splittede udgiften til den tredje med Israel.