Det var en sorgens dag for Folkekirken

Ligestillings- og Kirkeminister Manu Sareen krævede, at biskopperne skulle have det nye vielsesritual klar til tredjebehandlingen og vedtagelsen af lovforslaget. Men Steen Skovsgaard ville ikke være med til at udforme det. Udfordringen har bedt ham kommentere Folkekirkens situation lige nu.- Jeg havde håbet på et mirakel, men det skete ikke, siger Steen Skovsgaard om Folketingets vedtagelse af den nye ægteskabslov torsdag den 7. juni.
Udfordringen har bedt Steen Skovsgaard fortælle om sin reaktion på vedtagelsen, og hvad det kommer til at betyde for Folkekirken fremover.

Ingen munter dag

Hvad er din reaktion på vedtagelsen i går af lovforslaget om homo-vielser?
– Det var ingen munter dag, og det var efter min mening ikke den rigtige beslutning. Samtidig var det dog ikke forbavsende, at det endte som det gjorde. Men jeg håbede på et mirakel! Jeg blev interviewet på Deadline i går sammen med bl.a. kirkeministeren. (Se senere i artiklen.)

To biskopper siger nej

Hvad betyder vedtagelsen for dig?
– Jeg har lavet en aftale med domprovsten i stiftet om, at hvis nogen af præsterne ønsker at bruge og få vejledning i ritualet, kan de henvende sig til ham. Jeg kan ikke selv vejlede i forhold til ritualet. Jeg kan kun vejlede i, hvorfor man ikke skal bruge det.

Lise- Lotte Rebel er biskop over Helsingør Stift. Hun er ligesom Skovsgaard imod homo-vielsesritualet.

– For mig som biskop er jeg glad for, at der lyder et nej i bispekollegiet. Og jeg er glad for, at vi er to, der siger nej.
Det er godt, at der ikke er tale om tvang, så vi skulle blive nødt til at gå af som biskopper. Det, vi står for, opfattes altså stadig som en acceptabel måde at læse Bibelen og bekendelsesskrifterne på.
Men det er absolut en ny situation at få et ritual, som ikke alle er enige om. Jeg ved ikke, hvordan det nye ritual kommer til at se ud, men jeg regner med, at det gamle vielsesritual også bliver bevaret.

Det var helt forkert

Hvad betyder det for Folkekirken?
– Jeg har hele tiden arbejdet for at undgå en kirkesplittelse. Jeg håber, at der fortsat vil være respekt omkring det nej, som det er så vigtigt at fastholde.
– For 2-3 år siden var der en præst, som gennemførte en kirkelig velsignelse af et registreret partnerskab. Men han fortrød det senere. Han fandt ud af, at kirkerummet ligesom ikke kunne bære dette ritual. Som han sagde: Alle var glade, men det var helt forkert!

Regeringen skulle have ladet kirken bestemme

Hvordan ser du på kirkens fremtid i forhold til statens indflydelse?
– Det er bekymrende. Denne sag sætter fart i diskussionen om kirkeforfatningen og styrelsesloven. Regeringen skulle have ladet kirken afgøre det.
Den tidligere kirkeminister udgav en rapport i 2010, hvor registreret partnerskab og ægteskab blev beskrevet som to forskellige ordninger med vidt forskellige begrundelser.Men det er nu væltet. Og det er gået kolossalt hurtigt.

Meget at kæmpe for

Hvad råder du folk til, hvis de føler, at de ikke længere kan være med i Folkekirken?
– Det ville jeg være ked af! Jeg vil opfordre alle til at blive og stå sammen om kirkeordningen, som jeg stadig synes er unik med plads til forskellighed og modsigelser.
Jeg vil prøve at overtale folk til at blive i den kirke, som jeg selv er glad for. Folkekirken har en unik berøring med befolkningen, især mellem præst og menighed i de små sogne. Der er meget at kæmpe for.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er et eksperiment

Hvad ville der ske, hvis hele Folkekirken blev nedlagt?
– Gud kan handle også uden om Folkekirken. Jeg tror stadig, at den ordning, vi har nu, har mange år for sig, hvis vi værner om den.
Frikirkefællesskaber kan godt blive lidt for lukkede og snævre, så alle skal mene det samme. Vi kan godt være ét uden at være ens.
Tolerance er noget positivt. Nogle definerer tolerance som den højst tilladte afstand mellem to maskindele. Men der er altså en afstand, som ikke må blive for stor, hvis tingene skal fungere.
– Situationen, som den bliver nu, er på en måde et eksperiment. Det vil vise sig, om både et ja og et nej til vielse af homofile par kan opfattes som en del af den lutherske bekendelse.

Debat i DRs Deadline

Steen Skovsgaard deltog i DRs debatprogram Deadline den 7. juni. Her debatterede han med biskop Kjeld Holm fra Aarhus Stift, som går helt og fuldt ind for vielse af homofile par.
Kjeld Holm betegnede det som enestående, at en organisation kan rumme modsætninger. Til gengæld beskrev han det som intolerance, at nogle i kirken vil tage monopol på, hvad det vil sige at være kirke.
Manu Sareen beskrev vedtagelsen af lovforslaget som en stor sejr. Det understreger rummeligheden – at der er plads til alle. Og denne ægteskabsforståelse afspejler livet i 2012, mente han.
Steen Skovsgaard beskrev det som en sorgens dag og beklagede, at anbefalingerne fra udvalgsrapporten i 2010, der beskriver registreret partnerskab og ægteskab som to helt forskellige ordninger, ikke var blevet fulgt.
– Regeringen har sat turbo på debatten. Hvorfor kunne vi ikke have fået styrelsesdebatten først, spurgte han.
Manu Sareen svarede, at Folketinget har kompetence til at sørge for rammerne omkring ægteskabet. Og de fleste af biskopperne støttede ideen.
Kjeld Holm kommenterede, at det også var politikerne, der i sin tid besluttede, at vi skulle have kvindelige præster i Danmark.
– Om et år, når vi kigger ud af vinduet, vil solen skinne, og det vil ikke virke så farligt, sagde Ligestillingsministeren.