Nybyggeri sætter ny kurs for MF

Menighedsfakultetet gik sammen med to missionsselskaber i et fælles byggeprojekt. Og med det er fakultetet kommet ud af elfenbenstårnet…
Arkitekturen fortæller det hele. Menighedsfakultetets gamle bygning har tykke mure, mørke rum og små vinduer. Det blev i sin tid oprettet som et bolværk, en fæstning, mod dårlig liberalteologi.
Men nu tyder alt på, at Menighedsfakultetet er kommet ud af elfenbenstårnet. Et nybyggeri er skudt op i lette materialer og har store vinduer og lyse rum.

Teologi og mission

TORVET på Katrinebjergvej i Århus blev indviet 9. marts, og siden da arbejder teologer og forskere side om side med missionssekretærer og kommunikationsfolk fra Israelsmissionen og Dansk Ethioper Mission. For det var visionen: At forene teologi og mission. Som Menighedsfakultetets landssekretær Nils Andersen udtrykker det:
– De teologistuderende bliver mindet om, at verden er større og andet end tykke bøger. Og missionsselskaberne kan nemmere rekruttere medarbejdere blandt studerende og nyudklækkede kandidater.

Teologi fra hjertet

Han viser rundt i kontorerne, hvor Dansk Ethioper Missions og Israelsmissionens medarbejdere og frivillige har deres arbejdsplads. Navneskiltene afslører, at flere studerende fra Menighedsfakultetet allerede giver en hånd med i missionsarbejdet.
– Teologi foregår ikke kun i hjernen, men i hjertet, kommenterer Nils Andersen.

Speakers Lounge

Og det oplever de studerende også, når missionsselskaberne har gæster fra nær og fjern. I kaffestuen er der ugentligt ”Speakers Lounge”, hvor enhver kan stille sig op og sige, hvad han eller hun har på hjerte. Det er god praktik for de kommende præster. Det giver masser af udsyn, når gæster fra Afrika eller Israel kommer med inspirerende indlæg.
Og netop udsyn og indblik er visionen med Torvet, der har en foyer i to etager med kroge til samtale og hygge.
– Loungen skal være et mødested, hvor medarbejdere, studerende og gæster kan tale om de eksistentielle ting. De store vinduer viser omverdenen, at vi er et åbent sted og gerne modtager indtryk udefra. Og de minder os om, at det er i samfundet, vores viden og holdninger skal stå deres prøve, siger Nils Andersen.
Men er det ikke farligt at være for åben?
– Var det farligt for Jesus? Han var jo overalt og mødte alle typer mennesker. Det er snarere sådan, at vi både mister terræn og sygner hen, hvis vi ikke rækker ud.
Nils Andersen var KFS-sekretær i mange år, inden han blev landssekretær i MF. Her deltog han i utallige religionstimer på skoler:
– Jeg gik oftest hjem med oplevelsen af, at eleverne virkelig lyttede, og at Bibelens budskab fremstod troværdigt. At det kristne budskab så rigeligt står mål med alle andre livsanskuelser.

Pengene værd

Han fastslår, at Menighedsfakultetet altid har været et ”missionsfakultet”. Men nu er det blevet mere synligt og praktisk. Fakultetet og de to missionsselskaber har lagt hver 3,2 mio. kr. i projektet, der løber op i 9,75 mio. kr. i alt, når man tager et nyt ventilationsanlæg og inventar til auditorier med.
Er det pengene værd?
– Ja, bestemt. Vi oplever allerede en synergieffekt. Og rammer betyder altså også noget, når visioner skal føres ud i livet. TORVET er blevet mødeplads mellem teologi og mission, mellem bibeltroskab og samfundsudvikling.