Kristne friskoler trives – eller trues af lukning

Tre friskoler i Nordjylland trues af lukning, mens friskoler i Midtjylland og København vokser.
Elevtallet i landets 35 kristne friskoler har været støt stigende de senere år. Således er elevtallet sammenlagt vokset med 10 procent over tre år. Men tallene skjuler en virkelighed.

Hans Jørgen Hansen

Der er nemlig også skoler, der kæmper en brav kamp for at få elever nok til næste skoleår. Det gælder især tre skoler i Nordjylland.
– I Dronninglund mangler de syv elever – det er mange. I Lindholm Skole i Nørresundby mangler de kun en elev, og hvis de får den ene er de oppe på 26. Der er ikke meget at drive en friskole på. Lemvig er heller ikke i hus, de mangler også stadig mindst én i en bestemt aldersgruppe for ikke at miste deres tilskud, oplyser sekretariatsleder i Foreningen af Kristne Friskoler, Hans Jørgen Hansen.
For at modtage støtte til at drive en friskole skal man have mindst 32 elever. Samtidig skal man opfylde krav om, at der skal være ni elever i 0.-2. klasse, seks elever i 3.-4. klasse og ni elever i 5. – 7.klasse. Hvis ikke man opfylder de krav får man i første omgang en advarsel, og året efter den 5. september lukker de for tilskuddet.
– De tre skoler i Nordjylland har nu en advarsel hængende over hovedet. De skal op på de tal, fortæller Hans Jørgen Hansen.

Drukner i succes

Men der er også kristne friskoler, hvor det går fantastisk godt, som næsten drukner i succes.
– Midtjyllands Friskole i Herning med 485 elever er et godt eksempel. De har mange på venteliste til det kommende skoleår og må sige nej til lige så mange, som de optager – eller flere.
– Der er også mindre skoler som Filipskolen på Amager. De har også ventelister på stort set alle klasserne. De har endda øget deres klassekvotient, så de kan tage flere elever ind, men har stadig ventelister på alle klassetrin.
Man skulle tro, der i Aalborg og Nørresundby var grundlag for flere friskoler, end der er nu, men så enkelt er det ikke, siger Hans Jørgen Hansen:
– Nogle børnefamilier har bestemt sig på forhånd og bosætter sig bevidst i nærheden af en kristen friskole, mens andre familier først begynder at kigge sig om, efter de har fået børn. Så kigger man helt naturligt først på den lokale skole. De ved godt, at deres børn ikke får en oplæring i den kristne tro. Men det har de jo ikke gjort siden 1975, hvor skolen fjernede sig fra den bibelfunderede kristendomsundervisning.