Bibelen udgivet som drejebog

En ny amerikansk bibeloversættelse, ’The Voice’ er fyldt med regi-bemærkninger.
Da Gud i 1. Mosebog bebrejder Adam, at han har spist af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt, hedder det:
’Adam (peger på kvinden) – Det var hende! Kvinden du gav mig som en medhjælp gav mig frugten i hænderne, og så spiste jeg.
Gud (til kvinden) – Hvad har du gjort?
Eva: – Det var slangen. Den snød mig og så spiste jeg.
Senere føder Eva sin første søn, Kain.
Eva (begejstret) – Se, jeg har skabt et nyt menneske, en dreng, ved hjælp af Den Evige’.
Jesus betegnes i The Voice ikke som Kristus, men som ’Guds Salvede’. Inspirationen kom fra kristent gadeteater.
Kommunikationen er lykkedes i forhold til en 82-årig, som fortalte udgiverne, at hun aldrig tidligere har forstået Bibelen.
Bodil