Billede illustrerer tale om Israel

Peer Laigaard fra Salling Kunstcenter har malet et billede af Jerusalem ud fra en tekst i Salmernes Bog i Bibelen. ”Den almægtige Gud vil selv velsigne Jerusalem”, lyder teksten i Salme 87, vers 5.
Det udstilles i Apostolsk Kirke i Horsens fra den 19. august og hænger som illustration den 24. august, når Malcolm Hedding fra Den Internationale Kristne Ambassade taler i kirken.