Kolera rammer tusinder i Sierra Leone

Omkring 4.000 tilfælde af kolera er blevet rapporteret i Sierra Leone, men tallet anslåes til at være højere, idet kun omkring 15 procent bliver registreret.
Den kristne hjælpeorganisation Living Water har i samarbejde med andre organisationer reageret ved at indsætte en task force, for at koleraofrene kan få lægehjælp.
– Folk har ingen adgang til at forbedre de sanitære forhold, siger Paul Darilek fra Living Water International.
Kolera er forårsaget af en vandbåren bakterie, der angriber kroppen og dræner den for væske. Eneste behandling er at give rigeligt med væske iblandet salt og sukker.
Koleraepidemier forekommer hyppigst i områder med dårlig sanitering.