Kristen psykoterapeut uddannelse anerkendes

Læge Vibeke Møller regner med at få godkendt EPSICC-uddannelsen som en certificeret psykoterapeut-uddannelse inden nytår.En kristen terapeut-uddannelse er nu tæt på at blive anerkendt på linje med andre psykoterapeutiske skoler.

Vibeke Møller er læge.

– Jeg regner bestemt med, at vi får godkendelsen som certificeret psykoterapi-uddannelse inden nytår, siger læge Vibeke Møller, Århus.
– Så vidt jeg kan se, lever vi op til de krav, der stilles og som vi bliver bedømt efter. Der mangler kun noget skrivearbejde, før det formentlig er på plads.
Uddannelsen heder EPSICC. Det står for European Psychotherapeutic School in Christian Culture. Skolen har allerede kørt i fire år i Danmark, og den er nu også startet op i Schweiz på fransk, i Egypten på arabisk, i Indien på engelsk og begynder nu også snart i Tyskland på tysk.
I den forløbne uge har EPSICC holdt et ugelangt seminar med deltagere fra forskellige lande på Kolding Internationale Højskole. Her har der været undervisere, bl.a. psykologer og psykoterapeuter, fra USA, Irland, osv. Planen er, at deltagerne hvert år deltager i et to-ugers kursus og ét fire-dages kursus fordelt på fire år. Desuden skal der afleveres fem opgaver og studeres et større antal bøger. Samlet giver det en undervisning, der ville svare til en bachelor. Og ligesom i andre psykoterapeut-uddannelser indgår også en masse praktik og selvudvikling.
Hvorfor er det nødvendigt med en kristen uddannelse?
– Fordi behovet er der og den kristne approach giver gode og hurtigere resultater, svarer Vibeke Møller.

Hjertesag blev til ny uddannelse

Hun har siden 1988 arbejdet med at hjælpe mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb, som fx incest. Hun stiftede dengang foreningen KRIS, som hun indtil 2010 var formand for. Sideløbende med foreningsarbejdet har hun sammen med andre opbygget forskellige kurser indenfor den internationale organisation ISARPAC og den europæiske afdeling, ESARPAC. Det er organisationer, som specielt har fokuseret på hjælp til seksuelt misbrugte i kirkelige kredse. Men den nye uddannelse er bredere.
– Meget af det, vi har lært ved at hjælpe seksuelt misbrugte, kan også bruges, når mennesker på andre områder har været udsat for krænkelse, forklarer Vibeke Møller, som er formand for både ESARPAC og ISARPAC og nærmest har viet sit liv til denne sag.
– Da jeg begyndte at tale om incest, var der ingen, der ville høre på det. Men det har jo desværre vist sig, at der foregår seksuelle overgreb. Også indenfor den katolske og andre kirker har der jo været opsigtsvækkende sager. Så nu er kirkerne også blevet opmærksomme på problemet. Men de ved ikke, hvad de skal stille op med det. Derfor er det nødvendigt, at vi får uddannet kristne terapeuter.
I lande som Egypten og Indien har kvinder og børn ikke de samme rettigheder. Derfor er de lette ofre, forklarer Vibeke Møller, som selv er en af underviserne.

Det siger deltagerne:

Birte Hjermind Jensen, cand.pæd., med i best. for EPSICC, rådgiver, Hillerød:
– Jeg er med på kurset, fordi jeg gerne vil udvikle mig selv, så jeg kan gavne andre.
Jeg har tidligere undervist lærerstuderende på Holbæk Seminarium i bl.a. psykologi.
At bruge psykologien som terapeut er jo en anden boldgade end at undervise.
For øjeblikket hjælper jeg med rådgivning – men ikke terapi – i Grønnevang kirke i Hillerød.
Og jeg synes, at denne uddannelse er en fantastisk kombination af praksis og teori.
Det kristne udgangspunkt gør jo det hele anderledes og meget bedre. Det giver en platform, hvor teorierne bliver sat ind i et kristent perspektiv, siger Birte, som har været litteratursekretær i KFS.

Marian Connaly, København, praktiserende psykolog, fmd. for EPSICC:
– Det er en god idé, at kristne rådgivere også har en faglig udannelse. Alle kan jo kalde sig terapeut, det er ikke en beskytter titel. Derfor ønsker vi nu at få vores uddannelse godkendt af psykoterapeutforeningen som en certificeret uddannelse, sådan at de rådgivere, vi uddanner, bliver certificerede psykoterapeuter.
Jeg er selv uddannet som psykolog fra Københavns Universitet. Og der kører jo i Danmark en strid mellem psykologer og psykoterapeuter.
Men der er stor forskel på uddannelserne i de forskellige lande. Jeg kommer selv fra Irland. I nogle lande godkendes psykoterapeuter på lige fod med psykologer af det offentlige system.

Bibbi Gudmundsson, journalist, rådgiver, Dalby ved Lund, Sverige:
– Jeg tog med, fordi jeg efter flere år som frivillig sjælesørger i kirken nu ønsker at arbejde som professionel terapeut.
Jeg har tidligere arbejdet som journalist på et dagblad, men har taget et sporskifte.
Jeg har tidligere taget en forbøns-uddannelse, som hedder ”Helhed gennem Kristus”.
Jeg hørte om ISARPAC fra en svensk kvinde.
Jeg er stadig i gang med 1. år af uddannelsen, og jeg synes, at undervisningen er meget gavnlig og professionel.
Den giver os som terapeuter indsigt – ikke blot i at arbejde med seksuelt misbrugte, men med andre, som også har været udsat for overgreb. Det er samme mønster.