Stigende åbenhed for det kristne budskab

De fleste missionærer oplever større modtagelighed for evangeliet, viser en undersøgelse.
To tredjedele af pinsekirkernes missionærer oplever større modtagelighed for det kristne budskab end for blot 10 år siden. Det viser en undersøgelse, der er foretaget på mail til missionærer, der lige nu arbejder i fjerntliggende lande.
Undersøgelsen viser også, at de fleste missionærer har opnået større resultater ved at afprøve nye metoder og henvende sig til nye målgrupper. Og kun 1 ud af 10 oplever, at det er sværere at arbejde som missionær i dag end for 10 år siden.
Undersøgelsen bygger på spørgsmål, som er sendt på e-mail til de 12 missionærer, der er udsendt af danske pinsekirker. 10 missionærer udfyldte spørgeskemaet.

Større modtagelighed

7 ud af 10 missionærer oplever større åbenhed for evangeliet end for 10 år siden. Det gælder bl.a. Margaret og Verner Madsen fra Tanzania:
– Vi ser flere unge elever, som kommer for at lære engelsk, og et større antal bliver frelst og døbt, inden de rejser hjem.
Det samme siger Eva Dennington fra Taiwan:
– Modtageligheden for evangeliet i Taiwan er vokset. Og Helligånden er kommet over menigheden med kraft og nærvær som aldrig før. Noget, som vi i vores bedste planlægnings ”mode” aldrig kunne havde forudset. For 5 år siden var vi 80 i menigheden, nu er vi over 250.

Nye metoder bærer frugt

Halvdelen af missionærerne har oplevet, at deres indsatsområde har ændret sig over de sidste 10 år. Anne-Lise og Peter Madsen fra Israel har involveret sig mere i litteraturarbejde – bl.a. en helt ny bibeloversættelse med kommentarer på moderne hebraisk.
Birgitte og Søren Pedersen fra Kenya har også oplevet forandring:
– De første år var vi en del ude og holde friluftsmøder, hvor vi viste Jesus-filmen, og hvor vi så tusindvis give deres liv til Jesus. Desværre var det en hel anden historie at få dem ind i menighederne. Derfor måtte vi fokusere på vores kald, og det område, hvor vi så de største frugter – nemlig at hjælpe med at bygge kirker. Derved hjælper vi præster og evangelister med et værktøj til at sprede evangeliet.

Kirker i syd tager ansvar

6 ud af 10 missionærer har afprøvet nye metoder i missionsarbejdet. Dorrit og Torben Madsen oplever, at ændringen af metoder kommer nedefra:
– Flere kirker i de traditionelle missionslande betragter sig selv som ”udsendermenigheder” og påtager sig i stigende grad missionsopgaver. Man bruger også i stigende grad udvikling og mission sammen, dvs. at praktiske tjenester og projekter går hånd i hånd med det åndelige for at vise Guds kærlighed i praksis.
Halvdelen af missionærerne har i løbet af de sidste 10 år henvendt sig til nye målgrupper. Margaret og Verner Madsen fra Tanzania trænger ind til nye stammer med friluftsmøder og filmforevisning.

Lettere at være missionær

Kun én ud af 10 missionærer oplever, at det er sværere at være missionær i dag end for 10 år siden. Det er tvært imod blevet lettere, mener 7 ud af 10. En af dem er Stella Christtreu, der underviser for Ungdom med Opgave i Holland:
– Det er blevet lettere på grund af sociale medier som facebook og blogs. Det kommunikeres meget mere på tværs af nationer og kontinenter. Verden er blevet meget mindre, hvilket også betyder, at flere hører mere om, hvad Gud gør og er mere opmærksomme og involverede.
Læs mere på Sondagmorgen.dk.