Menighedsrådet skal ikke gå i kirke

Der stilles ikke krav til menighedsrådsmedlemmer om, at de skal gå i kirke. Typisk Folkekirken, siger Henrik Højlund.
Medlemmerne af menighedsrådene behøver ikke stå tidligt op søndag morgen, når kirkeklokkerne ringer. Som menighedsrådsmedlem forventes man nemlig ikke at deltage i gudstjenester i kirken.

Henrik Højlund

Det kan måske skaffe flere kandidater til menighedsrådsvalget den 18. november.
– Der er ikke krav om, at du skal deltage i gudstjenesterne eller andre kirkelige handlinger”, fremgår det af folkekirkens informationsmateriale om menighedsrådsvalg.
Denne udmelding er der delte meninger om blandt folkekirkens præster.
– Suk. Det er på en måde folkekirken, når den er værst. Det er folkekirken, der lægger sig flad for folket, siger sognepræst Henrik Højlund og fortsætter:
– Selvfølgelig hører det til et menighedsrådsmedlems naturligste ansvar, at han eller hun går regelmæssigt i kirke. Alt andet vil da være den rene tåbelighed, slutter han.
Spørger man afsenderen af informationsmaterialet, Folkekirken.dk, svarer redaktør Ellen Aagaard Petersen.
– Fakta er, at der ikke stilles krav til frekvensen af kirkegang. Så det svarer vi, siger hun til Kristeligt Dagblad.