Mission i efterkrigstiden

Det er en appetitlig bog med læsevenligt layout og nyttig indføring i kildebrugen, som giver lyst til at læse den.
Bogen beskriver et alsidigt, internationalt missionsvirke og gennemgår de overvejelser, som ligger i missionens udvikling såvel som på det personlige plan i Erik Nielsens liv med talrige opgaver og involvering med præsteuddannelser på missionsmarken. Hans tilbagevendende spørgsmål var: ”Hvad vil det sige at være en kristen på dette sted?” Mission skulle integreres i alle kirkens livsformer og være kirkens livsfunktion med Evangeliet i centrum og ikke de enkelte organisationer. Selv om han var meget økumenisk, så han en fare i, at man prædikede institutionaliseret økumeni frem for Evangeliet.
Harald Nielsen har skrevet i et let sprog, og det biografiske materiale krydrer det teologiske på en god måde, så bogen kan læses af andre end teologer. Desuden er mange af de teologiske tanker om mission fortsat meget relevante i dag. Fx mente Erik Nielsen, at kirken skal forstås som menigheden, og dens ejerskab er livsnødvendig for ydre mission. Desuden gjorde han op med en imperialistisk kopitænkning i missionsarbejdet, for hvordan håndterer man ansvarsfordelingen i en postkoloniseret tid mellem unge kirker og de gamle missionsselskaber – kunne de gamle kirker slippe kontrollen? Og hvordan skulle partnerskabet så udvikle sig? Han mente ikke, at teologiske problemløsninger kunne kopieres fra et sted til et andet.
Erik Nielsen var også optaget af islam-mission, som han skrev en imponerende bog om. For ham var ”korsets budskab” den teologiske udfordring i mødet med islam. Læseren får indblik i Erik Nielsens skeptiske holdninger til mission knyttet til sekulær udviklingsbistand og sekulariseringen af den kirkelige diakoni. Læserne indvies i mission i en lang række lande; den røde tråd i bogen er ”Mission i en forandret verden”, da mission er sat ind i den tidsmæssige og geografiske kontekst af en fremsynet Erik Nielsen, som foregreb hele debatten om globaliseringen. Gennem livet var hustruen Marie en god støtte, og han lyttede også til sin fars formaning tidligt i livet: ”Der er kun én eneste ting, som betyder noget: det er at være dér, hvor Gud vil have dig.” Et tema, som betød meget for dem, var fra Filipperbrevet: ”For mig er det at leve Kristus”.

Harald Nielsen:
Erik W. Nielsen
– og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi
253 sider • 150 kr.
Dansk Missionsråd