Radikale vil fjerne DRs pligt til at formidle kristendom

Når regeringen skal formulere en ny public service aftale for Danmarks Radio, bliver forpligtelsen til at formidle den kristne kulturarv måske slettet.
Det siger De Radikales medieordfører Zenia Stampe til Kristeligt Dagblad.
KLF, Kirke & Medier protesterer højlydt over udmeldingen:
– Det er beklageligt, at denne bestemmelse skal ud af public service-forpligtelsen, siger landsformand Lars-Peter Melchiorsen. Han mener dog, at bestemmelsen fra medieaftalen af 2011 ikke har haft den tilsigtede virkning.
I forpligtelsen står: ”DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv.”
Den formulering vil De Radikale nu slette.