Danskerne i Sydslesvig går meget mere i kirke

Syd for grænsen går fire ud af fem danskere i kirke. Desuden betaler de 5 pct. i kirkeskat.
Når kirkeklokkerne ringer i Sydslesvig, er bænkene fyldt op. Den danske kirke i Sydslesvig kan tælle 40.000 kirkegængere årligt. Over 6.000 har selv valgt at være medlemmer.

Her er de 35 danske menigheder fordelt ud
over Sydslesvig. (Kort: dks. folkekirken.dk.)

Det danske mindretal på ca. 50.000 mennesker er nemlig flittige kirkegængere med et aktivt engagement i de lokale kirker, som ligger spredt over hele Sydslesvig.
Ved de tyske kirkedage i maj blev det gjort op, at der er 6.600 medlemmer af den danske kirke i Sydslesvig. Og man bliver ikke automatisk medlem ved dåb i kirken, fortæller kirkens forretningsfører, Jytte Nickelsen, til Udfordringen:
– Det er ligesom med skolen og foreningslivet generelt. Man skal aktivt melde sig ind i kirken, og det har 6.600 danskere gjort. De repræsenterer typisk en hel familie, og derfor kan man fint gange tallet med fire, oplyser hun.
Det betyder, at over halvdelen af det danske mindretal er aktive medlemmer af kirken – nærmere betegnet 26.400.

Betaler 5 pct. i kirkeskat

I Danmark er der jævnligt debat om kirkeskatten på ca. 1 pct. Imens betaler medlemmerne af Den danske kirke i Sydslesvig hele 5 pct. af deres indkomst til kirken, også selvom kirkerne i Sydslesvig hører under Haderslev stift.
Man er dog ikke automatisk medlem af den danske kirke, hvis man flytter syd for grænsen. Heller ikke selvom man var medlem af folkekirken herhjemme. Fordi kirkerne drives som forening, er de afhængige af medlemmernes kontingent og engagement. Derfor betaler medlemmerne også en større del af deres indkomst i kirkeskat.
Pengene går til driften af deres lokale kirke og bruges bl.a. til varme, strøm, arrangementer og løn til organisten.

Løn fra Danmark

Selvom medlemmerne betaler kirkeskat, kommer præsternes løn dog fra den danske stat. Den udbetales gennem Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK), som er på Finansloven. De sørger for løn til de præster, som arbejder uden for landets grænser – også lige syd for grænsen. Der er i øjeblikket 24 fungerende præster i Sydslesvig, fordelt over 22 pastorater.
Gudstjenesterne holdes i 35 menigheder og 70 ”prædikesteder” i Sydslesvig. Der findes kun 14 danske kirkebygninger i Sydslesvig. Derfor holder en del menigheder deres gudstjenester i skolelokaler og forsamlingshuse.
Af Lisbeth Bitsch
og Svend Løbner