Sudan: Også børn med handicap har stor værdi

Dansk hjælpeorganisation inspirerer til rummelige skoler i Sudan.
Det hjælper at oplyse befolkningen om handicappedes rettigheder og optræne lærere i at undervise børn med særlige behov. Det viser pinsekirkernes hjælpeorganisation International Aid Service’s satsning i Sudan.

En af drengene i Sudan, der nu får gavn af hjælpen fra Danmark.

– Før syntes man, at børn med handicap var en byrde for samfundet, og hjemme i familierne blev handicappede børn blev gemt væk, når man ventede gæster, fortæller Ibrahim Kuwa, der uddanner folkeskolelærere i at undervise børn med særlige behov.
International Aid Services opretter også forældrenetværk, for at forældrene kan dele erfaringer med hinanden og selv støtte deres børn med lektiehjælp.

Handicappede isoleres

Filosofien er, at børnene skal deltage i de almindelige klasser i grundskolen – ligesom vi tænker ”den rummelige folkeskole” herhjemme.
Og det er godt nyt for børnene, der af en eller anden grund har indlæringsvanskeligheder. For de er vant til at blive gennet væk og leve isoleret fra familie og kammerater.
– Før deltog handicappede børn ikke i nogen form for huslige aktiviteter, fordi man ikke troede, de kunne. De blev udelukket fra uddannelse og sociale aktiviteter samt nægtet adgang til information og arbejde, fortæller Ibrahim Kuwa.
Børnene blev simpelthen stigmatiseret:
– Den terminologi, samfundet brugte om handicappede børn, refererede ikke til barnet, men til dets handicap. Derfor kom fokus på handicappet og ikke barnet selv, fortæller han i et e-mail-interview.

Med i fællesskabet

Hvordan blev børnene så behandlet, efter forældrene blev oplyst om børnenes rettigheder og muligheder?
– Man begyndte at indse handicappede børns værdi. Og man indså, at de kunne gøre noget, når de fik muligheden. Senere accepterede man deres handicap. Man fandt også ud af, at drenge og piger er født frie og lige, og at al form for diskriminering må ophøre. Der skal være lige adgang til sundhedsservice og uddannelse.
Og lærerne?
– Lærerne opdagede, at handicappede elever også kunne deltage i almindelig undervisning. Lærerne fortalte de andre børn, at de handicappede børn var deres klassekammerater og lærte dem at samarbejde.

Koncept i hele Østafrika

Hvordan er projektet generelt blevet modtaget af skolemyndighederne?
Efter at lærerne er blevet trænet i inkluderende undervisning og specialundervisning, er de blevet mere opsat på denne form for undervisning. Myndighederne vil samarbejde om at fuldføre projektet. De lover også at modernisere bygninger og inventar, så de er tilpasset handicappede børn.
International Aid Services har over 10 års erfaring med inkluderende undervisning af børn med særlige behov. I Somalilands fem største byer er over 1000 handicappede blevet hjulpet. Konceptet har bredt sig til Etiopien, Kenya, Tanzania og nu Sudan, hvor projektet støttes af Danida.