Kirkemusikskole vil være med på noderne

Organister skal lære at lede børnekor og spille rytmisk klaver. Kirkemusikskolen i Vestervig lancerer ny studieplan, der skal møde tidens behov.
Kirkemusikskolen i Vestervig forbereder sig på en ny tid. Næste år lanceres en helt ny studieplan, der skal uddanne kirkesangere og organister til at rumme klassisk og moderne musik for både børn og voksne.

– Vi er klar over, at kirkerne bruger klaver langt mere end tidligere. Derfor spiller klaverundervisning en afgørende rolle i uddannelsen, siger rektor Ivar Mæland fra Vestervig Kirkemusikskole.
Her spiller Ivar Mæland på sin hjemmebyggede cembalo.

Kirkemusikere skal desuden kende kirken og dens teologi. For musikken understøtter salmeteksten og åbner kirken for det omgivende samfund.
– Vi prioriterer arbejdet blandt børn og unge, vi favner den rytmiske musik og har ansat en teolog til at indføre i teologi og salmekundskab, siger rektor Ivar Mæland.
Skolen i Vestervig ikke langt fra Thisted i Thy er en af landets tre kirkemusikskoler og har 155 elever. Den har afdelinger i Aarhus og Aalborg. Bare i Aalborg er 60 elever tilknyttet. Foruden Vestervig er der også kirkemusikskoler i Løgumkloster og Roskilde. Alle tre skoler har tilsammen omkring 500 elever.

Bedre kirkemusikere

Ideen med kirke-musikskoler opstod i 1960’erne, da man ønskede at højne kvaliteten af kirkemusikken. I dag uddanner man såkaldte PO’erne, dvs. præliminære organister, til at betjene især landsbykirkerne i Danmark. Der er også organistuddannelser på musikkonservatorierne.
Kirkemusikskolernes uddannelser er tilrettelagt som deltidsstudium. Basisforløbet er normeret til 2 år, og PO-uddannelsen til 3 år. Visionen er, at sørge for, at Folkekirken har gode kirkemusikere, både organister, kirkekorledere, kirkesangere og klokkenister.

Satser på børn og unge

– Arbejdet blandt børn og unge er opprioriteret de senere år. For hvis børn og unge ikke får en indføring i kirkens musik og sang, vil de heller ikke få meget ud af gudstjenesten, siger Ivar Mæland og løfter sløret for en helt ny studieplan, som er i støbeskeen til næste år.
– Vi vil sikre, at organisterne får en grundig indføring i kor for alle aldersgrupper – helt fra ”spirekorene” med de yngste – over ungdomskorene – til de frivillige voksenkor, som der er kommet flere af de senere år. Desuden vil vi udbygge efteruddannelse af organister, så de kan specialisere sig i korarbejde med en bestemt aldersgruppe.

Rytmisk musik skal med

Ivar Mæland vil gerne, at Kirkemusikskolen tager Folkekirkens puls og registrerer kirkens behov derude i virkeligheden.
– Vi er fx klar over, at kirkerne bruger klaver langt mere end tidligere. Derfor sørger vi for, at klaverundervisningen kommer til at spille en afgørende rolle i uddannelsen.
Hvis I vil nå de unge, skal I vel satse på rytmisk musik?
– Jeg kritiserede Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, da de oprettede et rytmisk musikkonservatorium. Jeg er nemlig ikke begejstret for opdelingen i rytmisk og klassisk. Jeg mener faktisk, det er skadeligt for kirken.
– Jeg ser i stedet musikken som en helhed. Selv er jeg meget optaget af folkemusik. Er det rytmisk eller klassisk?
– Når jeg opprioriterer klaverundervisningen, er det for at uddanne organisterne til det, I her i Danmark kalder rytmisk musik. Vi behøver al slags musik i kirken.

Musiker: Kend din kirke

Alle kirkemusikere skal have en vis alsidighed. Samtidig skal de have muligheden for at specialisere sig, siger Ivar Mæland. Derfor har Kirkemusikskolen i Vestervig også ansat en teolog – Jørgen Kjærgaard – som bl.a. underviser i hymnologi, der er salmekundskab.
– Kirkefagene kommer også mere på dagsordenen fremover. Det skal udruste organister og kirkesangere til at blive fuldværdige kirkemedarbejdere. Før har vi tænkt os selv meget som musikere. Men kirkemusikere er med i en samlet opgave for at forkynde kirkens budskab.
Hvorfor er det vigtigt?
– Hvis man ikke har kendskab til kirken, som jo er ens arbejdsplads, vil man ikke kunne fungere sammen med de øvrige kirkemedarbejdere.
– Dernæst deltager organisterne jo i forkyndelsen. Dels understøtter musikken salmernes tekster; det ville være absurd at skille tekst og musik ad. Dels åbner musikken kirken for det omgivende samfund. Uden kirkekoncerter og lign. er der en fare for, at kirken dyrker en lukket kultur. Der må være en balance.

Kirkelige sprællemænd

Kirkemusikskolen arrangerer kurser og efteruddannelse. Og det benytter mange organister sig af:
– Den betyder simpelthen alt for os, fortæller Bo Andersen, der er organist i Engholmkirken i Allerød. – Kirkemusikskolerne er den muldjord, hvorfra fremtidens kirkemusik udspringer. Her får vi både inspiration og kvalifikationer. Organister skal jo mestre en større genrespredning i dag end tidligere.
– Ja, organister er jo blevet en slags sprællemænd efter hånden, supplerer Hans Henrik Larsen, der er organist i Vestervig Kirke. Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger leder vi kor, underviser konfirmander, spiller på plejehjem mm.
Kirkemusikskolerne har fået øget konkurrence fra musikkonservatorier og kulturskoler. Derfor bør man ud og rekruttere mere, siger Pia Fog, der er operasanger og afdelingsleder på Vestervig Kirkemusikskoles afdeling i Aalborg.
– Og vi kan sagtens konkurrere. Vores undervisningskvote er langt højere end på universiteterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: