Kirkeritual ved pensionering

– Hvorfor skal man ikke kunne markere flere af livets overgange i kirken?
Lektor Ulla Morre Bidstrup, Præsternes Efteruddannelse, har netop udgivet bogen ’I anledning af…’. Hendes tese er, at de kirkelige handlinger (kasualierne) ikke kun markerer overgange i livet, men også er en slags orienterings-ritualer, hvor mennesker i afgørende øjeblikke i deres liv søger til kirken for at orientere sig efter kristendommen.
Bogen introducerer begrebet ’kasualier’, som forbinder det levede liv med en særlig slags gudstjeneste. Det er nemlig vigtigt for danskere at gå i kirke i forbindelse med en særlig anledning. Samtidig giver bogen inspiration til præstens tale i forbindelse med kirkelige handlinger som vielse og begravelse.
Ulla M. Bistrup har skrevet en phd.-afhandling om kausalierne.
Bodil