Ungdomsbevægelse får ny inkluderende vision

KFUM/KFUK har formuleret en ny vision, der tager udgangspunkt i børn og unges behov.
Fremtidens børn og unge har måske aldrig lært Fadervor. Og de har måske kun været inden for kirkedøren til fætter Brians konfirmation.

Det pejler ungdomsbevægelsen KFUM/KFUK nu sin vision ind efter. Før lød visionen: ”Børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud, og at Gud tror på dem”. Men den formulering gør tærskelen til organisation for høj, mener de. Derfor foreslår hovedbestyrelsen visionen ændret til:
”Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og giver dem livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv”.
Formuleringen er nu til debat. Der tages endeligt stilling ved et landsmøde den 16.-18. november.

Også for ikke-troende

Formuleringen ”Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem” holder ikke vand i en ny og moderne tid, mener hovedbestyrelsen. Den omverden, KFUM/KFUK skal nå, ligger under for markant ændrede vilkår med bl.a. et velfærdssamfund under pres, individualiseret åndelighed, globalisering og klimaændringer. Derfor må KFUM/KFUK ud af busken for at danne relevans i det samfund vi lever i.
– Vi vil mere end det – vi vil også være med til at gøre en forskel i menneskers liv, uanset spørgsmålet om tro, lyder det i den nye vision.
Det kristne budskab står stadig stærkt som drivkraften og begrundelsen for arbejdet. Det skal der ikke lægges skjul på – trods den blødere visionsformulering.
Af Lisbeth Bitch
og Svend Løbner