Ungt ledernetværk i vækst

Det emmede af dynamik og lyst til at være kirke, da 100 unge ledere fra frikirkemiljøet lørdag den 6. oktober var samlet til ”NEXT Frikirkeleder”.
– Drømmen er et at være med til at hjælpe den næste generation af kirkeledere i gang, siger Gideon Jakobsen, der selv er 30 år og ledende præst i Bykirken i Odense.
– Efter en periode med meget få unge ledere, der ønsker at være præster og arbejde med kirke, så ser det ud til, at de nye generationer oplever en stor grad af kald til kirke og et gå-på-mod, der er tankevækkende.
Dagen bød på undervisning af blandt andet Keld Dahlmann fra Aarhus Valgmenighed,
Initiativet til NEXT Frikirkeleder, hvor man samles to gange årligt, kommer fra Frikirkeleder.dk, der tidligere var en prædikantforening inden for pinsekirkerne, men som nu også rummer andre karismatiske frikirker.
/sl