Den røde tråd der blev væk

Kristendommens historie fortælles for skolebørn. Der kræves ikke de store forkundskaber, når alle begreber fra ”apostel” til ”tradition” forklares i særskilte afsnit (leksikon). På den både kan man lære lidt om, hvad der er sket de sidste 2000 år på blot 66 sider.
I kortfattede kapitler tager Inger Røgild os igennem kristendommens historie fra Jesus til nutidens kirkeritualer. Kapitlerne indeholder en række kendte fotografier og malerier, som i fin pædagogisk stil gengiver centrale spor i kirkens historie.
Derudover er der nogle fantasifulde tegninger, som er lidt karikerede, hvilket virker friskt og ungdommeligt.
Indholdssiden er langt hen ad vejen udmærket. Vi får således slået fast, at Jesus er en historisk personlighed, at kristendommen har haft stor kulturel betydning både i forhold til verdenshistorien og den nære danmarkshistorie, og at kirken stadig betyder noget for danskerne i dag.
Men så er det også sagt!

Tråden, der mangler

Hvad er det, som går igennem kristendommens historie som en rød tråd? Ja, denne bog giver intet svar. Forklaringen på begrebet ”frelse” Lyder: ”en oplevelse af at blive befriet til at leve på en ny måde ved guddommelig kraft”. Men hvad bliver der af den Gud, som sendte sin søn til verden for at dem, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme … men for at frelse. I beskrivelsen af middelalderen lyder det:
”I middelalderen troede folk, at pest, krig, sygdom og dårlig høst var Guds straf for deres synder. De var også sikre på, at mennesket på dommedag skulle stå til ansvar for den måde, det havde levet på. Så ville Gud afgøre, hvem der skulle i himlen og helvede”
Herefter nævnes synd, dom og retfærdighed, det evige liv og fortabelsen ikke.
Tilbage står læseren altså med det indtryk, at det var dengang, for hvem kan tro på en fortabelse i dag? Det gennemsyrer materialet, at de ultimative og konfronterende sider af kristendommen efterlades i den mørke fortidsskildring. Men hvis den lille bibel (Joh 3,16) ikke længere er essensen af vores kristendomsforståelse, hvad er så? Den røde tråd forvandles til det bare rod, hvor kristendommens historie er en lang linje af selvmodsigelser og kontroverser.

Nutiden og det store kristendomssyn

Et andet kritikpunkt må være den forbigåelse af nyere kristne retninger samt begravelsen af Indre Mission (IM) som et fortidsfænomen. Skildringen af vækkelsesbevægelserne slutter ved IM, og denne skildres i ren datid. At der er et levende IM i dag, kan man slet ikke se af bogen. Derudover forbigås samtlige frikirker, som tilsyneladende ikke er en del af kristendommens historie til trods for mere end 100 års tilstedeværelse og virke på dansk jord.
Samlet set kan man lære noget gennem materialet, bare ikke hvad kristendom er og betyder i dag og heller ikke, hvordan Gud selv vogter over sin kirke.

Inger Røgild:
Den røde tråd i kristendommems historie
66 sider
169,95 kr.
Bibelselskabet