Frivillige bliver til ansatte i arbejdet for udsatte børn

Viva har ansat to nye medarbejdere per 7. nov. i forbindelse med, at Christina Møller Søndergaard, kommunikationsmedarbejder i Viva, er på barselsorlov.

Sara Fischer-Nielsen og Michael Thorlund er nyansatte i Viva, der arbejder for udsatte børn i bl.a. Honduras.

Antropologistuderende Michael Thorlund er ansat som studentermedhjælper. Han har siden 2009 ledt sommerteams til Honduras og været en af de bærende kræfter i netværket af hjemkomne volontører. Michael skal varetage udsendelsen af teams, koordinering af frivillige og phoneropgaver.
Sara Fischer-Nielsen, cand.soc. i internationale udviklingsstudier fra RUC, er ansat som program- og oplysningskoordinator. Hun har været frivillig som bestyrelsesmedlem og har undervist på forberedelseskursus for nye volontører. Saras primære arbejdsområder bliver Vivas udviklingsprojekter i Mellemamerika og organisationens oplysningsarbejde.
Viva Danmark (Leve Børnene) er den danske del af den internationale kirkelige børneorganisation Viva, som søger at styrke lokale netværk af kirkelige børne- og ungdomsprojekter rundt omkring i verden. Viva Danmark driver også volontørprogrammet Impact, hvor visionen er at mobilisere danske unge til engagement for udsatte børn og unge.
Bodil