Klassikerne læst på ny!

Forfatteren er præst ved Sorø Slotskirke og boganmelder i ”Kristeligt Dagblad”s spalter. I denne bog forenes de to spor på lykkeligste vis.
Det er ikke egentlige prædikener, vi præsenteres for, snarere teologiske essays (”læsninger”, kalder Østergaard dem). Han har selvfølgelig altid en kort bibeltekst at gå ud fra, og den bliver så igen åbnet med et sted hos en kendt eller mindre kendt forfatter. Det kan være en hjemlig, alment kendt klassiker som Henrik Pontoppidan, men det kan også være en langt mindre tilgængelig filosof som den franske Emmanuel Levinas (død 1995), men valget er under alle omstændigheder tit overraskende.
Forklaringen er enkel: ”Fordi store forfattere åbenbart har en evne til at foregribe problemstillinger, som bliver aktuelle mange år efter deres død” (s. 111). På den måde formår forfatteren fx at drage paralleller mellem den store 1600-tals komediedigter Molière og vor egen tids Muhammed-tegner Kurt Westergaard – uden at det kommer til at virke konstrueret. Der er mange af den slags sammenkoblinger i bogen; vi hører fx om den tyske officer Stauffenberg, der var involveret i et attentat mod Hitler, og som var inspireret af den katolske teolog Thomas Aquinas’ tanker om at gøre op med tyrannerne. Vi mindes også lige om, at fangerne i St. Quentin troede, at Samuel Beckett’s skuespil ”Vi venter på Godot” var et stykke om dem selv, og at Prædikerens Bog hørte til Beckettts yndlingslæsning.
Der er hele tiden højt til loftet og bred horisont. Det er konstant interessant, stimulerende og berigende. En generøs og rundhåndet bog. Dog ikke generøs nok til, at man på trods af 11 helt blanke sider bagerst i bogen ikke har kunnet give læseren det vigtige prik over i’et i form af et stikordsregister. Ærgerligt!

Kristian Østergaard:
Ansigt til ansigt
– Evangelisk eksistens – læsninger
181 sider
199 kr.
Hovedland