Kristen social tænketank på vej

Fundraiser vil starte ny Socialevangelisk Tænketank.
Skal styrke og synliggøre kirkens sociale arbejde.
Mange kirker gør et stort socialt arbejde. De skal opmuntres til at gøre mere. Og deres arbejde skal blive tydeligere for omverdenen.

Dorthe Suell vil starte Social-evangelisk Tænketank.

Det mener Dorthe Suell, der er indehaver af SUELL Team og rejser penge til netop kristent socialt arbejde. Derfor har hun taget initiativ til at oprette en såkaldt Socialevangelisk Tænketank.

Ilsjæle og eksperter

Hun er lige nu ved at samle et hold af ildsjæle og eksperter inden for området. Målet er, at tænketanken dels skal fremme kristent socialt arbejde i kirken, dels udarbejde rapporter, der kan synliggøre dette arbejde over for politikere, medier og befolkningen generelt.
– Det sociale arbejde har været indvævet i kirken, siden dens grundlæggelse for 2000 år siden. Forkyndelse og omsorg – teori og praksis – var blot to sider af samme sag. Desværre kommer kirken ofte til at adskille de to ting, siger Dorthe Suell.
Hun nævner to tendenser:
– I Folkekirken har man udliciteret omsorgen til foreninger og organisationer som Blå Kors Danmark, Kirkens Korshær osv., og det er fint. Men der foregår også rigtig meget socialt arbejde ud fra sognemenigheder, som kunne styrkes og være mere synligt. Også mange frikirker udfører socialt arbejde. Alle steder har man ikke råd til andet end sporadiske initiativer som fx julehjælp. Arbejdet bæres af nogle få ildsjæle og får derfor ikke den ønskede gennemslagskraft, siger Dorthe Suell.

Kommuner ønsker hjælp

Samtidig oplever kirker øget efterspørgsel efter en social indsats. Fx ”Vi har nogle familier og enlige mødre, som har det svært. Vi som kommune kan ikke give dem det rette netværk. Hvad kan kirken gøre for at hjælpe os?”
– En anden kommune har henvendt sig med nogle kvoteflygtninge, som de bad om hjælp til. Så det er på tide, at kirkerne tænker mere socialt og tager et langt større socialt ansvar, siger Dorthe Suell.

Kristne værdier

Men hvorfor en tænketank?
– Socialt arbejde udspringer af værdier. Kristent socialt arbejde motiveres af kristne værdier. Når det bliver tydeligt for omverdenen, hvad der egentlig foregår rundt omkring i danske kirker, vil det skabe øget interesse for det kristne budskab og fællesskab. Mange mangler en opfordring og ramme for at involvere sig. Kristendommen skal ikke være noget, vi kan lukke inde i en kirkebygning en time søndag formiddag, men noget, der får betydning for danskernes hverdag.
Dorthe Suell håber, at også politikerne får øje på den store frivillige indsats, som ydes ud fra mange kirker. Det kan forhåbentlig give dem gode idéer til, hvad puljer og tilskud også kan bruges til, mener hun.
Tænketankens første opgave bliver at kortlægge, hvad der rent faktisk foregår af frivilligt socialt arbejde rundt omkring i sognemenigheder, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker.
Dorthe Suell modtager gerne idéer og forslag til aktører i tænketanken.