Kvinder bruger nettet spirituelt

Der er flere kvindelige end mandlige præster. Det påvirker kirkens brug af internettet.
Forskningsresultater viser, at kvinder og mænd er nogenlunde lige hyppige brugere af internet og smartphones. Men mænd udvikler, mens kvinder bruger det, mændene har udviklet, forklarer ph.d. stipendiat Peter Fischer-Nielsen i sit kapitel i bogen ”Kvinde, mand, kirke” (Anis 2012).

Peter Fischer-Nielsen

– Den store forskel består i, at mænd i højere grad end kvinder er udviklere og first movers, mens kvinder i det store hele er brugere af teknologi, som mænd har udviklet, og som med tiden har vist sit værd, fortæller han.
Vi ved ikke, om folkekirken går hen og bliver en kvindekirke, hvad præsternes kønssammensætning angår, men skulle det ske, forudser Peter Fischer-Nielsen, at kirken bliver teknologisk forsigtig og afventende. Det, han kalder ”en kvindekirke”, vil dog spiritualisere internettet, mener han.
– Mere end halvdelen af de kvindelige præster bruger internettet til at finde bønner, og 67 procent af dem mener, at det skal være muligt at læse og skrive bønner på folkekirkens hjemmesider.
Kvindekirken vil også dyrke samtalen på internettet og opprioritere relationen.
– Blandt præsterne under 40 år er det især kvinderne, der bruger internettet til samtale og debat, mens billedet er omvendt for de ældre præster, siger han.
/sl