Aakjærs socialkritiske julehistorier

De tider er forbi, hvor både små og store egne og byer, ja selv særlige jobtyper, kunne have deres helt egne julehæfter og almanakker – side om side med de landsdækkende. Mange af dem er i dag nådigt og glædeligt glemt, men af og til gøres der forsøg på genoplivning.
Et sådant forsøg er denne samling julefortællinger af Jeppe Aakjær, skønsomt udvalgt af det jyske hovedlands utrættelige forlægger, Steen Piper. Og i disse fortællinger tales der jysk, gør der. Og dét i en grad, der påkræver præcis koncentration. Forlæggeren er selv inde på, at man godt kunne have haft et par ordforklaringer med ud over Aakjærs egne.
Der står en em af sort pølse, fedtegrever og flommefed flæsk op fra bogens sider. Det er solid bondekost, der vil noget. Og det kunne der nok også være brug for dengang. Man havde sit at slås med. Fattigdom. Sygdom. Undertrykkelse. Dé temaer var nærmere folk, end de er nu. Til gengæld var der så nok både mere og tættere gudsforhold; mindre fremmedgørelse.

Ingen julestemning – og dog

Og der blev stillet vigtige spørgsmål, som har bevaret deres betydningsfuldhed. Som i det lille mesterstykke ”Landstrygerens Juleaften”, hvor der funderes ”Tror du, at han, Christus altsaa, der jo fødtes i denne Nat, som skrevet staar, – tror du, Anne Margrethe, at han ogsaa blev født for os, som har en saa djævelsk Drift mod Brændevin?” – og symbolsk ser han hen mod barnet, den lille pige, der ligger i vuggen, og han svarer selv på spørgsmålet:
”Naar jeg atter føler mig værdig dertil, kommer jeg igjen! Gamle Jakob kommer sikkert igjen!” – Dét er ord med kaldelse!
Bogens redaktør skriver i forordet, at skulle ”man under læsningen komme i julestemning, er det med garanti imod forfatterens hensigt”. Aakjær var nemlig som udgangspunkt ikke hyggespreder, men social reformator. De gode, indholdsrige tekster lader sig dog læse begge veje – og deri består just kunsten.

Jeppe Aakjær: Mod Jul – Julefortællinger
236 sider • 169 kr. • Hovedland