’Skæld ud på Gud’

Torsdag, den 31. januar slår har KulturCaféen i Saralystkirken i Aarhus inviteret sygehuspræst Preben Kok til at holde foredrag.
Han er forfatter til bogen ”Skæld ud på Gud”. Han går i clinch med det moderne menneskes magtesløshed, stress, skyld samt illusionen om det perfekte menneske.
– Når alvorlig sygdom og ulykke rammer os selv eller vore nærmeste, bliver det tydeligt for os, at vi må lægge vores liv i andres hænder, siger Preben Kok.
Han superviserer også præster, læger og sygeplejersker – ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv.
Eva