25.000 ventes at bede for Danmark og verden

Evangelisk Alliance samler igen kristne på tværs af kirkeskel til en uges bøn fra 6. til 13. januar.
Baptister prædiker i Folkekirken. Pinsefolk beder i Indre Mission. Og sognepræster sætter måske for første gang deres ben i en frikirke. Evangelisk Alliance samler alle kristne til det væsentlige i kristendommen. Og hvad kan være vigtigere end bøn.
Således beder tusindvis af kristne også sammen i 2013 – fra søndag til søndag den 6. til 13. januar.
De beder alle ud fra samme teksthæfte, som bruges i de ca. 200 områder i landet, der afvikler Evangelisk Alliances bedeuge.
Evangelisk Alliance og Forlagsgruppen Lohse har igen i år trykt 25.000 teksthæfter til bedeugen som et udtryk for det antal, der blev brugt sidste år.
– Så i det store og hele må vi regne med, at i hvert fald 25.000 personer deltager i EA’s bedeuge, fortæller Evangelisk Alliances formand, Peter Götz.
De seneste år har teksthæftet fået bredere anvendelse, idet enkeltpersoner, studiegrupper og den økumeniske bevægelse bruger hæftet året rundt.
I Bedeugen beder alle deltagere ud fra samme emne i teksthæftet. Årets tema er ”vandring med Gud”,
– Det er hæftets tydelige inspiration, at vandring med Gud resulterer i en vandring med sit medmenneske – med næsten, siger Peter Götz i tråd med hæftets formulering:
”Det er en vandring, der fascinerer os, griber os, udfordrer os og til tider slår os med undren. En vandring, der fører os sammen med hinanden, fordi målet er det samme.”
Derfor ligger det lige til højrebenet at lade årets indsamling gå til en pilgrimsvandring på nettet, hvor deltagerne kan få et dybere kendskab til Bibelen.
Det er et helt særligt tilbud til unge om at komme i gang med at læse Bibelen, slutter Peter Götz.