Debat

Send dit debatindlæg til:
debat@udfordringen.dk
Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Folkekirkens ”succes”

Manu Sareen istemmer i Kr.Dagblad af 9/1.13 et skurrende og hyklerisk hurra for Den Evangelisk Lutherske Folkekirkes “succes”.
Det er et hurra for en Folkekirke, der lader hånt om Bibelen som obligatorisk sandhedsvidne mod den homoseksuelle vederstyggelighed.
Det er en kirke, der markedsfører en kristendom uden Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet i absolut forstand og pådutter befolkningen den løgn, at den med barnedåben og medlemsskab er “Guds kære børn”.
Ja, det er en pseudo-kirke, der er fremmed for Bibelens forkyndelse om omvendelsens og en ny fødsels nødvendighed og fortabelsens kendsgerning uden modtagelse af de fortabtes eneste Frelser.
Det er et hurra for en Folkekirke med en ikke-troende minister som selvbestaltet chef. Det er en statsstyret religionsanstalt, som tager en overvejende ateistisk lovgivning alvorligere end dens oprindelige, gudfrygtige bekendelsesskrifter, og som fripostigt sorterer og frasorterer, hvad der er tidssvarende og ikke tidssvarende i Bibelen for servilt og krybende at imødekomme tidsånden.
Det er et hurra for illusionen om success, blot fordi 80% af befolkningen er medlemmer, selvom sandheden er, at den største kristendomsmodstand og gudsbespottelse har jeg mødt hos Folkekirkens egene medlemmer. For de flestes vedkommende har de intet at bruge Gud eller kirken til undtagen ved visse lejligheder, herunder når de skal i jorden eller brændes.
Det er et hurra for en synkende skude, som dog vil holde sig flydende længe endnu, medens dets skibsorkester sorgløst spiller op til den sidste dødedans.
Kirkeministeren har påtaget sig et stort ansvar med sit skinhellige hurra, og det har Hendes Majestæt dronningen ulykkeligvis også ved ikke at træde modigt i karakter ved at nægte at underskrive den ubibelske og gudsbespottelige homovielseslov sidste sommer.
Dit hurra, hr. kirkeminister, vil en dag brat forstumme.
Om ikke før, så når du i evigheden står foran Guds trone, hvor dit hurra vil blive forvandlet til et evigt ak og vé over, hvor dybt tragisk du tog fejl og ikke omvendte dig, medens du endnu havde lejlighed til det.
Advarselsrøster har du i hvert fald ikke savnet.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Usmageligt DR-program

DRs udsendelse om dommedag 21. december lignede en selskabsleg, hvor det gjaldt om at nævne de værste katastrofer, og hvor præmien var et måltid af en kulinarisk kvalitet, som man efter DR’s mening ville byde dødsdømte som deres sidste.
Til måltidet blev der serveret champagne fra “Titanic”. 1522 mennesker døde ved “Titanic”s forlis i 1912, og det skålede man så for.
Er der slet ingen grænser for, hvor usmagelig en tv-udsendelse må være?
Har der nogensinde været dødsdømte, der har nydt et overdådigt måltid som deres sidste?
Det var ikke gastronomi, dødsdømte danskere havde i tankerne til sidst, ifølge bogen “De sidste timer – Afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter”.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Hvorfor udvise kristne?

I det tværkelige arbejde i Sydjylland-Flensborg er der kommet et nødråb fra Flensborg: To kristne mænd fra Afghanistan skal snart udvises og returneres til Afghanistan, skønt de ikke er kriminelle. At de i hjemlandet kan møde alvorlige problemer p.g.a. deres tro, anser de tyske myndigheder ikke at være begrundelse nok for fortsat ophold.
– De to medkristne – og mange andre i samme situation – har behov for vores forbøn.
I nødråbet angives Taliban som den egentlige grund til ængstelse.
Vistså. Men problemet er meget større. – Sprogligt er Taliban et flertalsord. Det samme ord i ental er “Talib” = Læser. Én, der læser den hellige bog. Følgelig ser derfor alle Taliban den ulykkelige krig som en religionskrig, fordi det er en krig mod Koranlæsere. Hvilket USA og dets allierede hele tiden har benægtet. – Hvordan ville vi have det, hvis en fremmed supermagt ville føre krig mod Bibellæsere i DK?
Besynderligt nok har både USA og Taliban ret. USA påstår at ville indføre demokrati i Afghanistan. Men Taliban ved, at det er løgn.
USAs og dets allieredes tilstedeværelse i Afghanistan er en fortsættelse af russernes forudgående forsøg: At nedkæmpe Taliban og ligesindede, så der kan lægges oli- og naturgasledninger hen over Afghanistans begrænsede landbrugsjord for at muliggøre eksport af olie og naturgaz fra to fattige nabolande, som russerne forlængst har forberedt til eksporten.
11. september 2001 var blot en belejlig og derfor velkommen anledning til at tvinge et af de førnævnte nabolande til at give adgang til at landsætte besættelsestropper og krigsmateriel på den derværende moderne, russiskbyggede lufthavn og derfra overfalde Afghanistan.
– Ikke særligt kristeligt. Og – nu – ikke særligt kristeligt at udvise medkristne til et sådant kaos. Der er behov for intensiv forbøn.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Tak til pastor Blumensat

Ja det er også en stor sorg i mit hjerte, tænk vi er kommet dertil, hvor vi for åben skærm diskuterer, hvordan vi bedst kan slå vores børn ihjel.
Guds forunderlige skabninger!
Lad os bede om det må åbne øjnene på vore læger, politikerne og alle andre, hvor alvorligt det er.
Og vi istedet må støtte og hjælpe mødrene på alle måder, hvad de i højste grad behøver.
Ofte står de helt alene med deres tunge valg.
Vi mangler jo netop de danskere, som vi har taget livet af.
Tilgiv os Gud og hjælp os det må blive anderledes.
Linda Christensen
Åmosevej 13
3400 Hillerød

Nytårstalen håner familien

Statsminister Helle Thorning Schmidt begik i nytårstalen det kunststykke at tale uafbrudt om fællesskab i 15 minutter, mens hun lovpriste familiens forfald.
Kristendemokraterne (KD)står last og brast med alle forældre, uanset deres ægteskabelige status.
Men det ændrer ikke ved, at det stabile fællesskab mellem far og mor bedst drager omsorg for hinanden og børnene. Statsministeren havde intet bud på hvordan denne grundlæggende samfundsenhed kunne styrkes.
I stedet blev skilsmissefamilier erklæret som lige så gode samlivsformer som alt andet.
KD kunne ikke drømme om at fordømme nogen forældre. Men tillad os at løfte røsten for alle de mange børn uden stemmeret, der hvert år går igennem den krise, at skulle splittes mellem mor og far.
Jeg synes statsministeren skulle prøve at fortælle disse yngste borgere, at citat; ”Fællesskab er stærkest i forandringer”!?
På trods af et massivt behov, var fem millioner kroner alt det, Folketinget kunne enes om at afsætte på Finansloven til gratis familierådgivning. Til gengæld er den offentlige kasse åben for ekstra støtte til barnet, og udgifter til retstvister mellem far og mor, når skaden er sket.
Den blå regering sendte far og mor væk fra børnene og ud på arbejde døgnet rundt. Den røde regering ønsker eleverne interneret i skolen til langt ud på eftermiddagen.Denne undergravende virksomhed forhindrer familien i at løfte sit ansvar og får køerne ved skilsmissekontorerne til at stige.
På den baggrund har regeringens politik sin egen indre logik, når den gør det lettere, men dyrere at blive skilt.
Det bliver ganske givet en økonomisk overskudsforretning, men det kræver en socialdemokratisk statsminister at påstå, at det styrker fællesskabet.
Stig Grenov
Landsfoprmand for
Kristendemokraterne

Konflikten i Mellemøsten

Der skal ikke herske nogen tvivl om at staten Israel har ret til at eksistere bag sikre grænser. Men når Jørn Nielsen skriver at Israel ikke er en besættelsesmagt taler han enten mod bedre vidende eller også har han ikke fattet en brik af hvad der foregår i Palæstina.
I 1967 besatte Israel Vestbredden af Jordanfloden, Gaza-området samt Golan-området.
Og disse steder er besat uanset om man bryder sig om det eller ej. Og Israel optræder som besættelselmagt.
Der er de utallige kontrolsteder, husundersøgelser og den famøse mur man har været så venlig at bygge, således at mange palæstinensere ikke kan få deres dagligdag til at hænge sammen.
Man terroriserer den arabiske befolkning. Og som et berømt citat udtrykker så har et underkuet folk altid ret og retten til at forsvare sig er således på deres side.
Med erfaringerne fra 2. verdenskrig skulle man forvente at Israel ville være mere ydmyg. Men de farer hårdt frem og benytter de nazi-metoder som de fik lært på egen krop.
Og Gaza er en stor fangelejr holdt i et Jerngreb af det israelske militær.
Og læg mærke til Jørn Nielsen at det konstant er fra israelsk side at indgåede aftaler bliver brudt. De er jo de stærke og de kan derfor tillade sig at gøre som det passer dem, synes argumentet at være.
Derfor lad være at forfalsk historien og se verden som den er.
Ulf Salmonsen
Holmstrupvej 9
5250 Odense SV.