Absolut kærlighed

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke” 5. Mosebog 6,5.
Moder Teresa
Nonne

Det er det bud, den mægtige Gud har givet, og han kan ikke forlange det umulige. Det er altid sæson for den frugt, der hedder kærlighed, og den er inden for ethvert menneskes rækkevidde. Hvem som helst kan gå hen og plukke, og der ingen grænser sat. Enhver kan opnå denne kærlighed gennem meditation, ved bønnens og selvopofrelsens ånd, ved et inderligt trosliv. Men lever vi i virkeligheden dette liv?
Vi må alle blive fyldt af en ægte kærlighed. Tro ikke, at kærlighed, for at være sand og brændende, skal være noget særligt. Nej – det, vi trænger til i vor kærlighed, er viljen til bestandigt at elske ham, der elskede verden således, at han gav sin Søn.

Gud er stadig kærlighed, han elsker stadig verden. I dag elsker Gud verden så højt, at han kalder dig og mig til at elske verden, til at være hans kærlighed og barmhjertighed.
Verden hungrer efter Gud, og da Jesus kom til jorden, var det for at stille den sult. Han gjorde sig selv til livets brød, så småt, så skrøbeligt, så hjælpeløst.
Og som det ikke var nok, gjorde han sig selv til den sultne, den nøgne, den hjemløse, så vi kan stille hans sult, hans længsel efter kærlighed – efter vor menneskelige kærlighed. Ikke noget særligt, men vor menneskelige kærlighed.

Lad os bede kærligt som børn med inderligt ønske om at elske meget og gøre den kærlighed elsket, som ingen elsker.
Lad os takke Gud for al hans kærlighed, som viser sig på så mange måder og på så mange steder.
Lad os til gengæld i taknemmelighed og tilbedelse beslutte os til at elske ham.
Skt. Teresa af Avilla siger, at bøn ikke består i at tænke meget, men i elske meget. At bede er at selske Gud, og at elske er at give. Hvad vi end ejer, er det ikke vores; vi er kun husholdere over alt det, vi ejer, og den eneste passende gave, vi kan komme med, er os selv. Der findes ingen erstatning for den gave. Intet mindre kan gøre det.

Giv mig, Gud, den mest velsignede gave jeg kender – et hjerte fyldt af Kristi kærælighed!
Fra bogen ”Dybt i Hjertets stilhed”, Unitas Forlag