Forbøn nytter!

I den kommende uge holder Bedehus Danmark sin årlige samling. Og vi kan være med, dér hvor vi er.
Mens Evangelisk Alliances bedeuge i sidste uge år fokuserede på livet med Gud, så handler bedehus-ugen om at påvirke samfundet gennem forbøn.
Hengivne forbedere vil samles for at bede for Danmark, Europa og Mellemøsten. Lad os alle være med i denne vigtige forbøn – dér, hvor vi er. For vi har som troende kristne ikke andre magtmidler tilbage end at gå i forbøn…

Mandag – forberedelse
Når vi beder, er det ikke blot terapi, selv om bøn også er gavnlig på den måde. Nej, når du som troende kristen beder i Jesu navn, så sker der ting og sager i den åndelige verden, som har betydning for jorden.
Jesus sagde til sine disciple: Hvad I binder i Himlen er bundet på jorden. Og hvad I løser i Himlen er løst på jorden. Vi kan altså gå i gang med forbønsugen i forventning om, at ”nu rykker det”. Lyt til, hvad Gud gennem Helligånden minder dig om at bede for.

Tirsdag – bøn for vores byer
Hvad enten vi bor i København eller en mindre kommune, så skal vi gå i forbøn for vores byer. Vores nærmiljø. Her ligger skolerne. Her træffes beslutninger på rådhuset. Her arbejder politiet med at bekæmpe den kriminalitet, vi kun ser lidt af på overfladen.
I en dansk by bad de kristne borgmesteren komme med nogle konkrete problemer, som kommunen kæmper med. Så gik man konkret i forbøn for dem. Sejt!
Dr. George Ortis har bl.a. gennem video dokumenteret over 1.000 tilfælde, hvor de kristne enigt gik i forbøn for deres byer og bad for konkrete problemer – og hvor der skete en tydelig forandring. Det nytter!

Onsdag – bøn for landet
Det gør næsten ondt at skulle nævne alle de triste love og udtalelser, som vi de sidste år har fået fra vores regering og politikere. Vi mærker tydeligt, at der er en ateistisk og anti-kristelig indflydelse i politik såvel som i medierne. Men vi kan bede om forandring. Vi kan bede om, at kilderne til den giftige indflydelse bliver stoppet.
Vi kan også bede for økonomien og arbejdspladserne – for fremtiden ser alt andet end lys ud. Faktisk er situationen værre, end politikerne tør indrømme.
Der er en sammenhæng mellem (manglende) gudsfrygt og landets situation. Så lad os først og fremmest bede om en åndelig fornyelse i Danmark.

Torsdag – bøn for Europa
Også i EU vil meget liberale kræfter fjerne den kristne indflydelse. Vi har allerede set nogle eksempler.
EU opstod efter inspiration fra den kristen-demokratiske bevægelse, som efter to verdenskrige var med til at genrejse Europa og skabe forsoning. Men da EU for et par år siden skulle have en grundlov, udelod man – i strid med de historiske fakta – at nævne kristendommens altafgørende betydning som fundament for Europa. I stedet henviste man til det gamle Grækenland som rod til demokratiet. En sådan fornægtelse af kristendommen udstikker en skæbnesvanger fremtid for Europa. Lad os bede for, at Europa må være og blive kristent.

Fredag – bøn for Israel og Mellemøsten
Det moderne Israel er et kæmpe bevis for, at profetierne i Bibelen er troværdige. Her samler Gud igen de adspredte jøder fra hele verden. Men de er omgivet af bitre og fanatiske fjender. Og Mellemøsten er netop nu en krudttønde. Bed derfor både for ”Jerusalems fred” og bed for befolkningerne i Mellemøsten – fx i Iran, Syrien, Egypten, Libyen, hvor lys og mørke kæmper som sjældent før. Gennem vores bøn kan vi fremskynde Guds gode planer, så både jøder og arabere må tage imod Jesus Kristus og opleve fredens evangelium.

Af redaktør Henri Nissen