Kristne forfølges i de vise mænds hjemlande

Åbne Døre beretter på forfulgt.dk om kristnes situation i Mellemøsten.De vise mænd, som opsøgte og tilbad den nyfødte frelser i Betlehem, kom fra et land, hvor kristne i dag forfølges.
De lærde mænd fra ’Østerland’ kom sandsynligvis enten fra Iran, Irak, Saudi Arabien eller Yemen. Det græske ord magos kommer fra det gamle persiske ord magupati. Denne titel blev givet til præsterne i den gamle, persiske religion zarathustrianismen.
Disse lærde mænd så en ny stjerne og begav sig afsted. For en sådan stjerne betød, at der var født en ny konge. I vor tid ville vi kalde mænd af denne type astrologer.

Syner leder til tro

Iran omtales mange gange i Bibelen, bl.a. i beretningerne om Daniel, Ester og Nehemias. Kristendommen kom tidligt til Iran. Men efter den islamiske relvolution udvandrede mange kristne. Der er omkring 80.000 medlemmer af de officielle kirker.
Men mange muslimer søger til kristne husmenigheder. Og iranske muslimer oplever oftere end andre folk i Mellemøsten syner og drømme, der får dem til at søge Jesus Kristus.

Iraks kristne fordrives

Også Irak er en del af Bibelens historie. Her lå byen Nineveh, og her har boet kristne i 2000 år.
Man formoder, at der nu bor 330-350.000 kristne i Irak. Men halvdelen af dem er flygtet fra deres hjem og forretninger på grund af krig, uro og religiøs udrensning, fortæller Åbne Døre.