Forbøn reddede præstens liv

En pastor fra Centralasien var sekunder fra at blive myrdet, da han bad for sine fjender: ”Må mit blod ikke komme på deres skuldre”. Derefter virkede pistolen ikke.
Pastoren havde sekunder tilbage at leve i, da han valgte at bede for de islamister, der var klar til at dræbe ham…
– Jeg har netop været i et land i Centralasien. Ud over at besøge Dansk Europamissions samarbejdspartnere i landet mødte jeg også en pastor, som jeg interviewede om kirkens situation i landet. Han har været sekunder fra at lide martyrdøden, fortæller Samuel Nymann Eriksen.

Forfølgelse er helt normalt

Den danske gæst kan hverken nævne landets eller præstens navn. Men præsten fortæller:
– Det er lettere at være kristen i storbyen. Jeg er fra landsbyen hvor alle de strengt islamtroende bor. Adskillige gange ville de dræbe mig.
Det var helt normalt for os – måske vil du ikke forstå det. Engang var jeg i vor kirke. Mujahedinerne kom og sagde til mig: Hvis du er indfødt og ikke vender tilbage til islam, dræber vi dig. De havde pistoler med.
Jeg sagde til menigheden: Lad os holde hinanden i hænderne og bede, så vi dør sammen. Og lad os bede om, at denne tunghed vil forsvinde fra landet.

Pistolen virkede ikke

Da vi bad, slog en mujahediner mig i maven og ansigtet. Jeg begyndte at sige: Jeg tilgiver dig, og Jesus, den sande Gud, tilgiver dig. Hvis du dræber mig, vil han elske dig.
Han forsøgte at skyde mig to-tre gange, men pistolen virkede ikke, og da han smed den, blev den skilt i flere dele. Han sagde, at den for første gang i fire år ikke virkede.
Vi priste Gud og gik ud. De sagde: Hvis du ikke forlader kirken inden for en uge, dræber vi dig. Hver dag kom de og slog mig.
De andre i kirken sagde: Det er nok, vi kan ikke fortsætte. Kun min familie og jeg blev i kirken. En søndag kom de klokken 2 om natten og sagde: Dette er din sidste dag.

Skulle grave sin grav

Hvis de tog min hustru og mig, ville vi begge dø, så jeg sagde, at hun skulle låse døren, og jeg gik med dem. Jeg bad om, at jeg måtte tale om Guds kærlighed.
En ville lave sjov og holdt en kniv op for struben af mig og sagde: Du vil dø. Jeg sagde: Du vil også dø en dag. Han sagde: Bed din sidste bøn. Jeg sagde: Du som skabte jorden og sendte Jesus, Jesus jeg beder for mine brødre, led dem så de lærer sandheden at kende. Modtag min ånd, må mit blod ikke komme på deres skuldre.

Hvorfor velsigner du os?

”De sagde: Du er skør. Vi vil dræbe dig, og du velsigner os? De løslod mig, og jeg slap fri.
Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus, og for hans skyld tjener vi disse mennesker. Gud ville ikke have, at jeg døde dengang, for han har stadig noget jeg skal lave”, siger præsten.

Faktacheck

Samuel Nymann Eriksen valgte at kontrollere troværdigheden af præstens vidnesbyrd:
– Jeg talte med personer med et indgående kendskab til kirken i landet. De kunne naturligvis ikke bekræfte selve hændelsen, da kun pastoren og mujahedinerne kender til den.
Men pastoren har et godt ry i landet, og der er ingenting, der indikerer at denne dramatiske historie ikke er sand, slutter Samuel Nymann Eriksen.