Muslimer og kristne drøftede fred

Kristne og muslimske religiøse ledere fra 12 lande i fransktalende Vest- og Centralafrika: Cameroun, Tchad, Benin, Togo, Congo, Rwanda, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinea, Senegal og Den Centralafrikanske Republik deltog i konferencen “Fred og Udvikling” fra d. 6.-10. januar i Maroua, Cameroun.

De muslimske og kristne repræsentanter talte om, hvordan de kunne leve fredeligt sammen, mens islamisterne i Mali forsøgte at indføre muslimsk styre og sharia-lov i landet.

Formålet med konferencen var at styrke relationerne mellem kristne og muslimer i den uroplagede region og sammen arbejde for fred og udvikling.
Konferencen var præget af de igangværende konflikter i Mali, Congo og Den Centralafrikanske Republik.

Fredserklæringer

Deltagerne udsendte en fælles erklæring, hvor de forpligter sig til at være forbilleder i fredsarbejdet og arbejde for at promovere ideerne om kristne og muslimers fælles mulighed for at arbejde for fred.
Samtidig fordømmer de alle forsøg på at misbruge religion til politiske, økonomiske eller personlige formål.

Kvindernes udtalelse

Konferencens kvindelige deltagere kom også med en fælles udtalelse. Et vigtigt punkt heri er, at deltagerne mener, at både islam og kristendom – i deres rigtige fortolkninger – fuldt ud anerkender kvinders betydning i samfundet.
Derfor fordømmer de kulturelle praksisser som omskæring, der krænker kvinder, og tager afstand fra menneskehandel og voldtægt. Konferencens kvinder ønsker kvinders politiske deltagelse og opfordrer til, at kvinder i endnu højere grad involveres i fredsforhandlinger og i udvikling af religions- og samfundslivet.
Kvinderne forpligter sig også til selv at arbejde for kvinders aktive, positive involvering i samfundslivet og helt konkret i at skabe et netværk af kristne og muslimske kvinder.
Deltagerne sendte også en fredsappel til de igangværende fredsforhandlinger om Den Centralafrikanske Republik.
Dialogkonferencen var arrangeret af det danske selskab Mission Afrika sammen med paraplyorganisationen PROCMURA (der arbejder for dialog mellem kristne og muslimer), Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun og Kirkerådet i Cameroun med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.
Mission Afrika har i årtier været en af partnerne i PROCMURA, hvortil Thyra og Aage Ernstsen i flere år var udsendt for at bistå i Kenya.

Sekulært – med Gud

Jean de Dieu Dembele fra Mali, som er sekretær i den katolske kirke i Vestafrika, mener, at et sekulært (verdsligt) samfund er vejen frem for Mali.
– Ikke en sekularisme, som vil sige, at man skal ignorere Gud, men en sekularisme, som i langt større grad går i retning af religiøs tolerance og trosfrihed. Det vil betyde, at hver troende bør se sig selv som en borger, der har værdi, og som bygger samfundet sammen med de andre.
Grundlaget er menneskeværdet. Jeg tænker, at det i virkeligheden er det eneste alternativ, hvis det skal være muligt at kunne leve sammen, når man har forskellige religioner, siger Dembele.
Maria Haahr/Henri.