Intolerance overfor religion

Pastor Louie Giglio afviste at velsigne Barack Obama, efter at homofile aktivister havde klaget over ham. Nu beklager evangelikale kristne situationen.- Vi har nu i virkeligheden fået en statskirke, som kræver anerkendelse af alle former for seksuel udfoldelse!

Louie Giglio er grundlægger af Passion bevægelsen, som netop har samlet 60.000 studerende i Atlanta.

– Hvis det nu er umuligt for én, der fastholder det almindelige kristne syn på ægteskabet og evangeliet at bede ved et offentligt arrangement, har vi reelt fået en statskirke, hævder Russell Moore, som er teolog og sydstats-baptist.
Før forfatningen krævede anglikanske og kongregationalistiske kirker en særlig licens for prædikanten.
Dengang handlede det om at ekskludere baptister. Men den nye ”statskirke” kræver en særlig licens, der handler om at man skal acceptere alle former for seksuel adfærd, hævder Moore.

Takkede nej efter hetz

Pastor Louie Giglio var blevet bedt om at velsigne Barack Obama i forbindelse med hans genindsættelse i præsidentembedet den 21. januar.
Giglio, der er grundlægger af Passion bevægelsen, som netop har holdt konference for 60.000 kristne studerende i Atlanta, følte sig beæret over at blive opfordret til at lede hele nationen i bøn.
Men herefter startede en hetz mod Giglio, bl.a. på den liberale blog Think Progress. Her henviste homofile aktivister til en ”anti-gay” prædiken, som Giglio holdt for 20 år siden. I denne prædiken betegnede Giglio homoseksuatlitet som en synd og understregede, at alle er syndere og har brug Jesus og hans helbredende kraft.
De homofile aktivister var hurtige til at kalde Giglio snæversynet og erklærede sig som modstandere af hans medvirken ved præsidentindsættelsen. Dagen efter valgte Giglio at trække sig, for at hans deltagelse ikke skulle komme til at stå i skyggen af de homofile aktivisters propaganda.

Guds ord er vigtigst

Giglio udtalte efterfølgende, at hele spørgsmålet om homoseksualitet er ”et af de sværeste for vores land at navigere i”.
Giglio sagde, at det er hans passion at elske folket og lede dem til Jesus. Samtidig understregede han det princip, at ”Guds ord må stå over alle andre opfattelser, inklusive min egen”.
– Men det er vigtigt at fastholde både den enkeltes frihedsrettigheder og den kollektive ret til at være uenig om hvad som helst. Det er en kritisk balance, som vi som folk må genfinde og sikre, siger Giglio.
I forlængelse heraf siger Russell Moore, at kristne bør insitere på, at præsidenten burde tydeliggøre, hvad der kan betegnes som sund pluralisme i den offentlige debat.

Menneskehandel

Præsidentens ”indsættelseskomite” siger, at de oprindelig bad Giglio medvirke, fordi han er en af de ledende i bekæmpelsen af menneskehandel.
Det var da også et af hovedtemaerne på Passion 2013 konferencen i Atlanta. Her gav deltagerne hele tre millioner US$ til bekæmpelse af slaveri og menneskehandel, som berører 27 millioner verden over.
Men denne sociale indsats vejer mindre tungt end Giglios holdning til homofile vielser og hans prædiken fra midten af 1990’erne.
Som ventet har præsidentens komite nu i stedet for Giglio valgt en præst, der velsigner homofile par. Det er den episkopale pastor Dr. Luis León fra Washington DC.