Katolsk påskemåltid i Esbjerg

Skærtorsdag er der for femte gang påskemåltid i Sct. Nicolai kirke i Esbjerg. Det jødiske påskemåltid var det sidste måltid, Jesus spiste med disciplene, og det var ved den lejlighed, han indstiftede nadveren. Siden er dette påskemåltid blevet tilpasset en kristen virkelighed, så det både ser tilbage på dets jødiske oprindelse – og ser fremad på Jesu lidelse, død og opstandelse.
Dette måltid fejres skærtorsdag i Esbjerg i kirkerummet i den katolske kirke, hvor der er dækket op til fest for de op til 90 deltagere, der er plads til.
Måltidet er således et hyggeligt festmåltid med god mad og vin, samtidig med at der er nogle faste led, der gør det til en påmindelse om påskens hovedsag: Jesus, der indstifter nadveren, lider, dør og opstår. Måltidet slutter med forberedelserne til langfredag.
Det koster 100 kroner at deltage, og tilmelding er nødvendig.