Erstat mindfulness med bøn

Dansk Bibel Institut (DBI) diskuterer i deres seneste blad mindfulness.
Kirke for stressede danskere. Det er udfordringen ifølge Dan K. Månsson, som i DBI-posten giver sit bud på et kristent alternativ til mindfulness. Mindfulness er en samling teknikker og bevidsthedsøvelser, der skal sænke stressniveauet og øge tilstedeværelsen i hverdagen.
I følge Dan K. Månsson er der blandt andet to velkendte praksisser, som kan tilbyde kristne et helle i en travl verden.
Det første er den daglige andagt ud fra Luthers talemåde om, at når han havde ekstra travlt, så bad han bare længere.
Den anden er sjælesorg, som kan hjælpe med at sortere i de ydre og indre faktorer, som stresser os.
Eva