Et godt råd

At være kristen er ikke bare at tænke, at man tror på noget – men at leve i tro på det, man tror på.
Det gør man ved at handle, som om det er sandt, det man tror på. For hvis man handler, som om det ikke var sandt, så er det en død og værdiløs tro, som Jakob beskriver den i sit brev, kap. 2,14-20.
Måske er du helt enig i dette. Men du føler det måske som et uoverkommeligt bjerg, at skulle leve i overensstemmelse med dit tro. Du ved ikke, om du kan klare det…
Måske er det, fordi vi vender tingene på hovedet, så det bliver en byrde at leve i tro i stedet for en stor lettelse?
I Markus 11,24 er der en nøgle til et sådant lettere og gladere liv som kristen. Her står i sidste halvdel af verset: ”tro, at I har fået, så får I det”.
Det er vel at mærke Jesus selv, der giver dette råd.

Han forklarer disciplene, at det er nødvendigt at tro for at opleve Guds rige på jorden. Og han lover dem, at selv om det så skulle dreje sig om et ’bjerg’, så vil de kunne flytte det, hvis de blot har tro. Han siger med andre ord, at der ikke er nogen begrænsninger.
For Jesus ved jo godt, at det netop er vores problem. Det med at tro uden at tvivle. Vores religiøse idéer kommer i vejen. Og det materialistiske verdensbillede, som vi opflaskes med, begrænser i høj grad vores tro.
Derfor giver Jesus os denne geniale idé til at overvinde tankernes forhindring: Tro, at I allerede har fået det.
Når Jesus kan sige det, er det ikke blot et smart trick.
For Jesus véd, at vi gennem ham HAR fået syndernes forladelse og evigt liv (Johs 3,16), helbredelse ved hans sår (Esajas 53,5) og del i ”al den himmelske velsignelse” (Efeserbrevet). Det ER allerede vores på grund af Jesus.

For at tage imod frelse, velsignelse og helbredelse, må vi ganske enkelt TRO det og LEVE det i praksis.
Hvis vi fx er plaget af mismod, så må vi begynde at leve ud fra, at Gud HAR gode planer for os. (Jeremias 29,11)
Hvis vi er syge, må vi begynde at takke for, at vi HAR fået helbredelse ved hans sår. (Esajas 53)
Vi må erstatte angsten med positive ord fra Bibelen om tryghed og beskyttelse. (Fx salme 22). Og lovsynge Gud.
For det, vi siger, er en bekendelse af det, vi tror.

Og hvis vi møder besværligheder, kommer de ikke fra vores gode far, – men måske fra os selv eller fra den onde, som jo altid forsøger at stjæle vores fred og glæde. Men Gud er ikke imod os.
Gennem vores tro kan vi rejse os op, rette ryggen og løfte øjnene til himlen, hvorfra alt godt kommer.

Af redaktør Henri Nissen