Far-datter-konflikt om tro

Katrine er lige blevet kristen, men hendes far, Jonas, tager ikke vel imod den besked.
Den kristendom, som Katrine har oplevet, provokerer og udfordrer faderen på det voldsomste, og det giver derfor mange spekulationer, bønner og tårevædede øjne, førend de til sidst finder hinanden.

Hej Far!

I Hej Far! bruges far i den dobbelte betydning, om den jordiske og den himmelske far. Det er en følelsesladet, men også gribende, samling af dagbogslignende notater, hvori Jonas’ og Katrines synsvinkler præsenterer to omvendelsesberetninger. Katrine har, på en ungdomslejr, lært, at Gud er hendes himmelske far, men hendes jordiske far føler sig desavoueret i det lys, og som enkemand er han særlig sårbar på dette område. Han gør sit ”bedste”, for at ryste sin datters nyvundne tro. Han stiller spørgsmål til, om ikke hans dåb, konfirmation og ”private tro” er god nok. Han udfordrer Bibelens sandheder, som ingen mening giver for en hjerne, som orienterer sig efter fakta og facit. Han vil gerne forbyde Katrine at komme i kirken, men kan alligevel ikke få sig selv til at slukke lyset i hendes øjne. Jonas er trods alt en god far, som ønsker det bedste for sin datter, og derfor ender historien lykkeligt.

En guddommelig plan

Hej Far! er samtidig en optimistisk skildring af bibelordet om, at ”alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud” (Rom. 8.28). Katrine bliver udfordret på sin manglende viden, men får alligevel visdom og Helligåndens ledelse til at svare sin far på den helt rigtige måde. Ja, selv når det virker som om, hun har skubbet ham væk fra sig eller påkaldt sig hans vrede, ender det alligevel med, at han netop har fået det nødvendige skub, som gør, at han kommer i gang med sin egen åndelige vandring. Far, Jonas, er som fiktiv person meget medgørlig, ærlig og sandhedssøgende. På den måde er han den ideelle far, som jeg er sikker på virkelighedens ny-kristne teenagere ville ønske sig. Men det er måske lidt for godt til at være sandt.

Til ungdomsgrupper og konfirmander

Bogen henvender sig til ungdomsgrupper og konfirmander. Konfirmanderne og teenagere i grundskolealderen kan utvivlsomt genkende nogle af de udfordringer og spørgsmål, som bogen bringer i spil, og den er derfor udmærket til at snakke ud fra. Det er en spændende idé med de skiftende synsvinkler, som netop denne aldersgruppe øver sig på at forstå. Og det er altid – også selv om der er tale om fiktion – skønt at læse vidnesbyrd om mennesker, som går fra kulturkristendom til at elske Gud.

Vibeke Binderup:
Hej Far!
59 sider • 75 kr.
Mediacellen