JesusKvinder starter i Indien

700 deltog i JesusKvinde-konferencen i Hyderabad, Indien, sidst i februar.Konferencen i Hyderabad bød på undervisning, lovsang, bøn og fællesskab, og alle kvinderne fik forbøn og blev salvet ved konferencens afslutning.

Anne Christiansen kom fra Norge for at fejre opstarten af JesusKvinner i Indien.

Norske Anne Christiansen var konferencens hovedtaler. Hun var blevet inviteret af Rachel og Ernest Komanapalli, som deltog i JesusKvinde-konferencen i Oslo sidste år.

Inspiration fra Norge

– Det vi så og oplevede, under JesusKvinde-konferencen i Oslo, rørte os dybt. Vi ønskede det samme for kvinderne i Indien.
– Vor kulturs kvindesyn giver ikke kvinder frihed til at tale eller på anden vis tjene Herren. Kvinderne har brug for undervisning og åbenbaring for at se deres værdi med Guds øjne. De må opdage den kapacitet, Gud har givet dem. De må rejse sig for Herren, lægge fortiden bag sig og tage et opgør med kulturen og det, som binder dem.
– Kvinderne må blive frie til at følge Jesus. I mange menigheder bliver kvinder opmuntret til at være et instrument i Guds hånd. Men Guds ord giver os et helt andet perspektiv, og det er dette, vi vil formidle til kvinderne:
Jesus løftede kvinderne frem, de fulgte ham, tjente ham og bidrog til at udbrede Guds rige, siger Rachel Komanapalli.
Det var ægteparret Komanapalli, som tog initiativet til konferencen i Indien.

Begyndt på noget stort

Komanapalli-parret er allerede ledere for et stort arbejde, som blandt andet indbefatter 40 børnehjem, 1400 menigheder, sygehuse, skoler, hjælpearbejde blandt spedalske samt bibelskoler, som uddanner pastorer. Det sidste skud på stammen er opstarten af JesusKvinder.
– Dette er begyndelsen på noget stort, som Gud vil gøre i Indien. Vor drøm er at starte JesusKvinder lokalt overalt, træne kvinderne, unge og gamle, gifte, singler og enker, så de kan vinde deres familier, naboer, samfundet og hele vort land for Jesus, siger Rachel Komanapalli.
Ægteparret har stor tro på JesusKvinder som redskab for at nå ud med evangeliet i Indien. Dermed er et internationalt kapitel for JesusKvinder i gang.
– Vi har længe oplevet, at Gud ønsker at udbrede sit rige i Indien gennem troende kvinder. I Indien har kvinderne en helt anden mulighed end mænd for at få indflydelse ind i hinduistiske og muslimske hjem.
– Mange døre er åbne for kvinderne, og de har Guds kald og salvelse over deres liv, fortæller Ernest Komanapalli.
Bodil/KPK