Modkultur

Teksten handler om U-vendinger. U står for både det Uafvendelige og det Uforgængelige.
YFC-medarbejdere sender sms-kommentarer. I en tid hvor både U-teorien* tilpasforstyrrer, og Thatchers død minder os om U-turns, som aldrig blev foretaget, kom U’et i centrum for tankerne! U for uafvendelig og for uforgængelig.
Af Finn Kier-Hansen
Landsleder, Youth for Christ Danmark

Jeg bad de tilstedeværende, ualmindeligt dygtige medarbejdere i Youth for Christ Danmark om at hjælpe mig lidt på vej, da jeg skulle skrive denne prædiken.
Jeg læste teksten op til morgenandagten, og så bad jeg dem om at sende mig en sms med deres umiddelbare indtryk af teksten. SMS’erne kan læses her på siden, og de rummer uhyre vigtige sandheder, som inspirerede min videre tænkning.
Personligt ramte særligt to tanker nok så massivt i min Johanneslæsning: Uafvendelig & Uforgængelig.

Fødsel – første uafvendelighed

For en del år siden lyttede jeg til en ganske interessant radioudsendelse, hvor en jordemoder fortalte om sit job og de dertil knyttede tanker. Særlig ét udsagn fæstnede sig i min hukommelse: En fødsel er for mange kvinder første gang, de oplever noget uafvendeligt!
Vi lever i en kultur, som drives af behovet for at vælge og vælge om igen. I det små når dagens påklædning skal besluttes, og man endnu en gang konstaterer, at man ikke har en trævl at tage på fra det bugnende klædeskab.
I det langt større når det gælder valg af livsledsager; her hænder det, at løfterne alene opfattes som anbefalinger og evt. gode intentioner, det passende valg i situationen, og ikke et uafvendeligt livsvalg.
Men ved en barnefødsel kan kvinden ikke takke nej eller vælge fra. Barnet skal ud, koste hvad det vil, også selv om det er langt, langt mere, end moderen er forberedt på at betale!
Ud kommer det, uafvendeligt, og Jesus bruger barnefødselsbilledet til at minde os om situationen efter fødslen, hvor processen ganske rigtig er helt glemt i glæden over resultatet.
Men det uafvendelige er altså også en herlig tanke at holde fast ved. For Kristus vil uafvendeligt genopstå, fødes igen af graven, og lige så uafvendeligt vil hans andet komme en dag gøre en ufattelig forskel for en falden verden. Uafvendeligt kommer Guds rige tættere og tættere på …

Glæden – virkelig uforgængelig

For nyligt havde jeg privilegiet at lytte til en Gudsbenådet forkynder, som lod sine ord kradse lidt i Google-glimmeret.
Det er forbløffende, hvordan vi som kultur har ladet os nøje med foranderlige værdier og udskiftelige verdenssyn. Man googler, og overfladiskheden bliver trendsættende.
Jesus minder os i dagens tekst om det utrolige: Der findes faktisk en glæde, som ingen kan tage fra os – en uforgængelig glæde!
Den forsvinder ikke, når et surt Facebookudsagn popper op på min væg, eller en googling afslører, at min telefon ikke længere er nyeste model.
Næh, den glæde, som Guds riges fødsel ind i vores verden bringer, er rent faktisk uforgængelig, den forgår ikke, den bliver til enhver tid ved med at poppe op i glædesgooglinger – som en seriøs modkultur til det forgængelige og forandringsparate.

Bøn:

Må Gud uafvendeligt bevare påskens uforgængelig budskab … og må det bringe glæde til dig, amen!

SMS teksterne

Jonatan B: Jesus sammenligner sin kommende død og opstandelse med fødslen af et barn – nyt liv.

Jonatan HG: Nogle gange er vi nødt til at sørge og måske lide smerte nu, fordi vi ved, der er noget bedre, der venter os.

Maria: Jeg sølle menneske med ben i begge verdener. Hvilken Gud vil et uforstående får som mig! Jeg er i samme båd som disciplene. Uforstående – og derfor handler jeg også ligesom dem – forkaster Gud i ny og næ!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Laura: Det er måske også forvirring, der spiller en stor rolle hos disciplene i denne situation. Den Jesus, som de har været sammen med 24/7, forlader dem lige pludselig!

Amy: I’ve heard a quote ”there is enough light in the gospel for those who want to believe and enough shadows for those who don’t want to believe.” (Evangliet indeholder nok lys for dem, der ønsker at tro – og nok skygger for dem, der ikke vil).

(*U-teorien er C. Otto Scharmers ledelsesteori, som går ud på, at man må gå fremtiden i møde med et åbent sind, hjerte og vilje, for at forbedre sine muligheder. Red.)


Artiklen fortsætter efter annoncen: