Hvem dræbte Jesus?

Udslag af antisemitisme fører til nyt jødehad, siger forskerne på Tel Avivs universitet. Også kristne har i tidens løb bidraget til antisemitismen ved at beskylde jøderne for at være Kristus-mordere. Men det er en fejltagelse.
Lørdag den 6. april viste DR2 programmet Sagen Uopklaret, som denne gang handlede om, hvem der dræbte Jesus. Der var tale om en uhyrlig konspirations-teori, hvor de første kristne og især evangelisterne blev beskyldt for bevidst historieforfalskning. Mod bedre vidende skulle evangelisterne have fremstillet Pontius Pilatus som en forholdsvis venligsindet kujon, der bare gav efter for de onde jødiske ledere, da han dømte Jesus til døden.
Programværten Brian Bruce inddrog en ekspert, som mente, at Judas-skikkelsen var ren fiktion, fordi navnet Judas er det samme som ”jøde” på hebraisk. Derfor måtte hele beskrivelsen af Judas-skikkelsen handle om, at jøderne forrådte Jesus og fik ham korsfæstet ved hjælp af en fej, romersk guvernør, påstod man i udsendelsen.
Også Johannesevangeliet fik drøje hug med på vejen som ”hadets evangelium”. Der står jo, at disciplene ”holdt sig inden døre af frygt for jøderne.”
For de første kristne handlede det nemlig om at overleve i Romerriget. Derfor ønskede de at lægge afstand til jøderne under den frygtelige opstand, der endte med Jerusalems ødelæggelse i år 70, hævdede man i Sagen Uopklaret.

Jeg blev oprørt over udsendelsen. Desværre har jøderne mange gange oplevet forfølgelser i Jesu navn. Men hvorfor gør kristne verden over ikke op med misforståelsen om, at jøderne er Kristus-mordere?
For Johannesevangeliet sætter jo netop tingene på plads: Her taler Jesus igen og igen om, at han vil give sit liv for sine venner, for fårene, for alle mennesker. Hans fjender vil dræbe ham, alligevel er det hans eget valg at dø. Det er også Jesu himmelske Fars vilje, som Jesus bøjer sig under.
Fra korset kunne Jesus råbe ”Det er fuldbragt”. Derpå bøjede han sit hoved og opgav ånden. Der står ikke, at Jesus døde. Der var ikke tale om et uheld. Jesus havde kontrol over situationen, selv om det ikke så sådan ud.
I sin pinseprædiken siger apostlen Peter, at Jesus døde efter Guds forudbestemte plan. Han sagde til sine jødiske tilhørere: I naglede ham til korset ved hedningers hjælp.
Jo, både jøder og hedninger var medskyldige i Jesu død. Alle mennesker, inklusive du og jeg, er medskyldige. Vi er alle syndere, som har brug for, at Frelseren gav sit liv for os. Hvis vi sætter det lidt på spidsen, kunne vi sige, at nogle jødiske ledere sammen med nogle romere bare udførte det beskidte arbejde for os andre!

Af Bodil Lanting
Cand. teol., journalist