Vil du modtage Talsmanden?

Du kan selv skrive nye kapitler til Apostlenes
Gerninger, hvis du tager imod Helligånden.
Det er jo dejligt, at Faderen vil sende Talsmanden, men er det nu også lige så klart, at mennesker vil modtage Talsmanden? Af Søren Viftrup
Præst i Apostolsk Kirke, Vejle

”Talsmanden, Helligånden, skal komme over jer”, skriver Lukas i Ap.G. 1,8 – ”og så skal I få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem, Judæa og Samaria og helt til jordens ende.”
De første kristne fik Helligåndens kraft givet – ved flere lejligheder, læs Ap.G. 2, 1-14 og 4, 31 – og det blev til en eksplosion af vidne-kraft.
Forfølgelser spredte de troende, men de kunne ikke lade være med at vidne om Jesus, hvor de kom frem.
Talsmanden – Helligånden – drev på dem, og de elskede den Jesus, som Talsmanden løftede op foran dem.

Det sker i dag

I dag sker en fylde af Helligånden over menigheder og enkeltpersoner i en grad, som fuldt ud matcher Apostlenes Gerninger.
Mennesker forvandles ved mødet med Jesus, tegn og undere sker – samfund bygges op ved Guds Ord, sultne mættes, fattige får brød, enker og faderløse trøstes og hjælpes.
Mennesker forvandles og oplever at være et nyt folk – med et nyt livsindhold.

Hvad er Guds vilje?

Johannes gengiver Jesu undervisning, da de 11 apostle er samlet. Judas har lige forladt dem – afsløret i forræderi (Joh. 13,30).
Jesus siger igen til dem, at Han skal gå bort til et sted hvor disciplene ikke kan komme. Sædvanen tro er Peter hurtig i replikken:
”Jeg vil følge dig, ja, jeg vil sætte mit liv til for dig, – om nødvendigt.”
Den store lektie skulle læres: Ikke min vilje, men Guds vilje. Jesus kæmpede denne kamp igennem til sejr få timer senere, i Getsemane-bønnen.
Peter (og vi andre) har ikke let ved at lære dette.

I skal elske hinanden

Jesus giver dem nu befalingen om indbyrdes kærlighed som et særligt tegn på, at de er hans disciple.
– Nå – ikke andet. Jo, kære læser, det er – i det virkelige liv – en tårnhøj udfordring.
Det er let at ’elske’ dem, man ikke er sammen med, men det er virkelig en kæmpe udfordring at elske dem, man kommer til at kende godt og alligevel skal færdes sammen med i menighedsliv – år ud og år ind.
Kun ved Guds kraft kan en sådan proces finde sted i den enkelte.

Jeg kommer til jer

Og nu kommer det: Joh. 14,15: Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil sende jer en ’anden talsmand’, som skal være hos jer til evig tid: Det er Sandhedens Ånd, som verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke…Jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer…vers 20: Den dag skal I erkende, at jeg er i min Fader, og I er i mig og jeg i jer.
Et helt utroligt udtalelse, som fortjener at blive løftet op og taget med i erkendelsen af selve livsnerven i evangeliets forvandlende kraft.

Guds nye nærvær

Jesus sidestiller her Talsmanden’s, Helligåndens, nærvær med sin egen tilstedeværelse som Sønnen.
Lige så virkelig, som Sønnen åbenbares ved Jesus Kristus, lige så virkelighedsnært åbenbares Helligånden ved at bo i os, fylde os, og tale til os.
I Joh. 14,25 siger Jesus: ”Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. M e n Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

Vil du tage imod?

Faderen vil sende Talsmanden – vil du tage imod?
Hvis du vil tage imod Helligånden, da vil du blive fyldt til randen – dit liv vil få nye fantastiske og smertefulde forløb, men Jesus har lovet os sejr.
At fornægte Helligåndens fylde og gerninger, er vel ikke anderledes end at fornægte Jesus? – Eller hvad tænker du i denne tid, hvor vi nærmer os Pinsefesten?
Vær med til at skrive nye kapitler til Apostlenes gerninger. Vejen er åben, Faderen har givet sit tilsagn – det er op til dig – til os – at modtage og svare: Ja Herre, send Helligånden.


Artiklen fortsætter efter annoncen: