”Flydende” teologi skiller kirker i USA

En af de største presbyterianske kirker i USA, megakirken i Houston, overvejer at forlade moderkirken på grund af dens liberale teologi.

Senior pastor James Birchfield, Houston

De omkring 3.600 medlemmer af First Presbyterian Church i Houston valgte tidligere i år at overveje deres medlemsskab af moderkirken PC, USA. Ifølge senior pastor James H. Birchfield handler det om, hvordan menigheden bedst kan bringe evangeliet ’til Houston og verden’.
– Det er opfattelsen af, at PC måske flyder teologisk, især når det gælder opfattelsen af Bibelens autoritet, af Jesus Kristus og af holdningen til mission og kirkeplantning. Men vurderingen er først lige startet, og det bliver ikke nogen hurtig afgørelse, understreger Birchfield.
Houston-menigheden har nedsat arbejdsgrupper, som skal belyse problemerne og lede stormøder om sagen i sommermånederne. Et af de store problemer i forhold til moderkirken er, at den siden 2010 har tilladt ordination af praktiserende homofile.
Bodil