Flashbacks i en digterfilosofs liv

Stig Dalagers Kierkegaardromanbiografi ”Øjeblikkets evighed” er beretningen om et liv, genfortalt på dødslejet.Søren Kierkegaard fyldte som bekendt 200 år den 5. maj, og den dag udkom endnu en roman med ham som hovedperson.
Stig Dalagers Øjeblikkets evighed er en lang serie af flashbacks til begivenheder i filosoffens liv. Kierkegaard befinder sig som kun 42-årig på sit dødsleje, og erindringernes bestandighed udfylder side efter side af romanens knap 340 sider.
Vi møder Søren som kandidat-studerende, og frem til han har afsluttet sit enorme skrivearbejde. Dalager udfolder det dramatiske højdepunkt i bruddet med Regine på en sådan måde, at man som læser rystes over den psykologiske prøvelse, som han udsætter sig selv og sit hjertes herskerinde for. Samtidig går handlingen også lidt i stå, fordi substansen ikke handler om Kierkegaards filosofiske, åndelige eller menneskelige bidrag, men hans psyke.
Søren Kierkegaard fremstilles som fysisk skrøbelig, men mentalt stærk og viljefast. Selv på dødslejet afviser han sin bror, Peter, fordi han i fuld offentlighed har kritiseret Sørens teologi.
Som biografisk roman er den opbygget efter en lang tradition, hvor det psykologiske er i centrum. På dødslejet erindrer Søren Kierkegaard sit liv, sin færden og sit tankegods. Han har levet et liv som publikum til et stort teaterstykke, iagttagende og reflekterende.
Sproget er lidt tungt med lange sætninger, men det er interessant, når forfatteren via fiktionen udlægger, hvad Kierkegaards mange værker egentlig handler om.
Fornylig anmeldte jeg Peter Tudvads roman Forbandelsen, som handler om den mørkere side af Kierkegaard og har mere fokus på det teologiske. Denne styrke og substans ved Kierkegaard kan Dalager ikke matche. Men både Stig Dalager, der også har skrevet romaner bl.a. om H.C. Andersen, og Peter Tudvad kender det hele, og de insisterer begge på at få så meget med som muligt, hvilket hæmmer værkets æstetiske dimension.

Stig Dalager: Øjeblikkets evighed • 339 sider • 249,95 kr. • Lindhardt og Ringhof