Stærkt vidnesbyrd fra incestoffer

Kan incest tilgives? Jonna Theedes svar er: ja – med Guds hjælp!Kan incest tilgives? er titlen på Jonna Theedes aktuelle bog.

Jonna Theede fortæller i bogen om sin helingsproces efter at være blevet seksuelt misbrugt som barn af sin far.

Mange vil umiddelbart svare nej til dette spørgsmål, men Jonna Theede er selv kommet gennem en helingsproces, der bl.a. medførte, at hun tilgav sin far for de ugerninger, han gennemførte, da hun var lille.
Jonna Theede er vokset op i et hjem, hvor far og tre børn spiste sammen, mens far læste avis og mor sad og spiste for sig selv. Det var på mange måder et hjem uden glæde, og Jonna så det meget tydeligt, når hun var med kammerater hjemme.
Da hun var omkring 2 år, misbrugte hendes far hende seksuelt første gang, og det satte sig som et traume hos hende gennem rigtigt mange år.
Et cykelstyrt startede en lavine af forandringer for Jonna Theede og hendes mand Fin. Det skete lige uden for en kristen friskole, og folk fra skolen hjalp hende til skadestuen. Det blev begyndelsen på varme venskaber, Jonnas optagelse i et gospelkor, hendes og hendes mands nysgerrighed og gradvise vej frem til personlig kristentro, dåb og engagement i en pinsemenighed i København. Det er meget stærkt at læse deres omvendelseshistorie, og hvad det kommer til at betyde for dem videre frem.
Jonna Theede har gået til terapi hos mange, ligesom hun har forsøgt sig gennem det alternative, men det gav hende aldrig den forløsning, som hun fandt i kristentroen. Gennem sjælesorgssamtaler med nu afdøde Britta Krarup nåede Jonna helt igennem helingsprocessen, hvor hun oplevede Guds stærke indgriben i sit liv, men hvor hun også oplevede, at hun måtte tilgive sin far – og sin mor – for mangt og meget i barndommen. Og netop tilgivelsen skabte forløsning.
I min tid som frikirkepræst i Grønland har jeg mange gange set, hvordan tilgivelse af krænkeren, ikke for krænkerens skyld, giver en sådan forløsning. Så ja, incest kan tilgives – og det er nødvendigt for igen at blive et helstøbt menneske, men tilgivelsen kan nok kun ske ved Guds hjælp.
Det er et meget stærkt vidnesbyrd – på flere planer – som Jonna Theede har skrevet. Det er en vigtig bog. Vigtig for mennesker, der selv har været udsat for seksuelt misbrug, men også vigtig for mennesker, der øver sjælesorg.
Bagest i bogen er der en oversigt over centre, som hjælper mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug.
Bogen gav mig undervejs mange gode oplevelser og varmede mit hjerte, og den kan varmt anbefales. Den fortjener stor udbredelse.

Jonna Theede:
Kan incest tilgives?
192 sider
168 kr.
Udfordringens Forlag