Velbevaret 1800 år gammel vej fra romertiden afdækket nær Jerusalem

Et 1800 gammelt vejstykke fra Romertiden er blevet afdækket af israelske arkæologer i Bet Hanina nær Jersalem under en rutineundersøgelse af området inden installering af et kloakrør.Den israelske Oldsagsmyndighed oplyser, at vejstykket er otte meter bredt og består af store, flade sten – en af de bedst bevarede vejsektioner fra det romerske kejserdømmes tid.

Det er en af to veje, der førte fra Jaffa til Jerusalem. Det begyndte med en enkelt vej, der førte fra Jaffa i retning af Jerusalem. I Lod (Lydda) blev vejen splittet i to, hvoraf den ene vej gik gennem Sha’ar Hagai og den anden længere mod øst nær Bet Hanina gennem Bet Horon, parallel med “Highway 443”.

En del af den 1800 år gamle romervej.

David Yeger, der er leder af ekspeditionen, siger, at romerne investerede store beløb og den mest avancerede teknologi på at skabe et netværk af veje gennem kejserdømmet for at sikre en effektiv og sikker passage.

Langs vejene var opført stationer, kroer og fæstningsanlæg, der skulle beskytte de rejsende. Militæret stod for bygningen og vedligeholdelsen af vejene, men civile deltog også i anlægsarbejdet.