Kamp mellem lys og mørke?

s8_store_jesus-desertBrev:

En kamp mellem lys og mørke?

Kære Orla Lindskov
Tak for en opklarende samtale.
Sidder her på Rødovre Station og tænker over kampen mellem det onde og det gode her på jorden; en kamp, som vi mennesker er plantet i. Er det også en kamp mellem lyset og mørket, vi står i?
Hvor er det vigtigt at være ordentligt klædt på til den kamp, som du også skrev om i din forrige Brevkasse.
Venlig hilsen
Hanne

Svar:

Brug Ordet som et sværd!

Kære Hanne
Ja, det er en kamp mellem lyset og mørket, vi mennesker står i, mens vi er her på jorden. Det er kampen, hvor du og jeg og mange, mange flere er på Jesu side.
Den kamp finder vi beskrevet i Johannes-evangeliets 1. kap. vers 5, hvor der står:
– ”Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”, og videre i vers 9: – ”Det sande lys, som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden.” – Det sande lys, som omtales her, er Jesus Kristus.
I forbindelse med at være ordentlig klædt på til den kamp, vi står i, vil jeg gerne fortsætte det, jeg skrev i min forrige Brevkasse,
I min forrige Brevkasse skrev jeg, at man skal være udrustet til hånds-pålæggelse, og især da til hånds-pålæggelse på personer, der er involveret i den okkulte, dæmoniske verden.
Den udrustning, jeg omtalte i min forrige Brevkasse, står nøje beskrevet i Bibelen. Du kalder den åndelige udrustning ”at være klædt på”, og det er helt fint. Stedet i Bibelen, det drejer sig om, er Efeserbrevet kap. 6, versene 10 – 19, her står der:
– I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandheden som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.
Overalt skal i løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.
Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.
Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige!

Jeg vil gå nærmere ind på det med Åndens sværd, som er Guds ord. Det er nemlig meget vigtigt, at vi forstår, hvad der her tales om.
Hvis vi er født af Gud, er vi født til at sejre (1. Johannes-brev kap. 5, vers 4 ). Men hvordan skal vi stå djævelen imod, spørger mange, hvordan skal vi bære os af med at få sejr i kampen mod det onde?
Som svar på det skal vi se på Jesu eksempel, da han blev fristet i ørkenen. Han brugte sværdet, som er Guds ord.
Han talte imod djævelen med Guds ord. Han vendte sig mod djævelen med Guds ords autoritet og kraft. For Guds ords kraft er langt stærkere end djævelen.
Han trak sværdet og brugte det. Så forlod djævelen ham for en tid, står der (Mattæus-evangeliet kap. 4).
Jesus er vores forbillede, og han gjorde, hvad vi alle bør gøre, når vi angribes af djævelen. Han brugte sandhedens ord, som er Guds ord. Det kan løgnens far, djævelen, ikke klare. Derfor er det enormt vigtigt, at vi kender Guds ord og Guds løfter.
Jesus sagde: – ”Vig fra mig, Satan, for der står skrevet” – Jesus talte til djævelen og bød ham gå. Vi må gøre det samme, når vi bliver angrebet. Guds ord udretter det, det siger.
Når vi fx bliver angrebet af sygdom, kan vi tale imod det med sandhedens ord, Guds ord, som fx siger: – At ved hans sår (Jesu sår) har vi fået lægedom, eller som det står i den nyeste bibel-oversættelse: – ved hans sår blev vi helbredt (Esajas Bog kap. 53, vers 5 ). Djævelen forlod ikke Jesus med det samme. Det er vigtigt, at vi ser den detalje. Men Jesus var udholdende i sin afvisning. Det skal vi også være.
Mange mennesker har stolet på Guds ords kraft, og det viste sig, at ordet fra Gud var sandheden.
Mange kristne har troet, at når blot de var frelst, så var de i sikkerhed. Hvis det var sådan, var der ingen grund til, at Bibelen fortæller os, at der er en åndelig rustning, vi skal iføre os.
Virkeligheden er nemlig den, at så længe vi lever her på jorden, står vi, som du ganske rigtigt skriver, plantet i kampen mellem det onde og det gode.
Orla Lindskov

 

Min oplevelse:

Jeg var ikke i tvivl

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne med dette brev sige dig tak for din forbøn.
Det var for min dårlige ryg og min dårlige hofte. Natten efter forbønnen arbejdede Jesus med min krop. Der blev trukket i den og vredet, som var jeg hos en kiropraktor. Det føltes aldeles vidunderligt, og jeg var slet ikke i tvivl: Den store læge, Jesus Kristus, var gået med mig hjem efter mødet. Nu er der gået nogen tid, og jeg har ingen smerter haft siden.
Hilsen fra
”En, der takker Jesus.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Sår på foden er lægt!

Kære Orla
Nu er det vist på tide, at jeg får sat ord på min taknemmelighed både overfor dig og overfor vores himmelske Far.
Søndag d. 17. februar 2013 var jeg til forbøn i Baptistkirken i Holstebro, hvor du bad for min fod.
I ca. 4 måneder havde jeg haft et åbent og væskende sår mellem mine tæer, samt sår over og under foden, som ikke ville hele, selv efter at jeg havde fået 3-4 lægelige behandlinger.
Jeg var efterhånden blevet urolig ved situationen, da der ingen bedring blev, og tæerne var begyndt at få en mørk blålig farve. Jeg er diabetiker og ved derfor godt, hvad enden på det kan blive.
Efter at du bad for mig den søndag og efterfølgende sendte mig en salvedug, begyndte såret at hele op langsomt, men sikkert. Efter en tid var det helt lægt. Jeg aflyste mit næste besøg hos speciallægen. Godt at vi altid kan komme til hos den store læge, Jesus.
Kærlig hilsen J.N.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: