Luthersk Missions Højskole fylder 90 år

Sådan ser LMH ud i dag: Den nyrenoverede nordfløj t.h. er malet sort, for at den flotte hovedbygning fra 1923 kan få opmærksomheden. Til venstre den store mødesal i træ fra 1933.
Sådan ser LMH ud i dag: Den nyrenoverede nordfløj t.h. er malet sort, for at den flotte hovedbygning fra 1923 kan få opmærksomheden. Til venstre den store mødesal i træ fra 1933.

Det er nu 90 år siden, Luthersk Missions Højskole modtog sit første elevhold.

Skolens runde fødselsdag bliver markeret ved elevstævnet i weekenden den 31. august – 1. september, hvor man forventer ca. 300 deltagere. På elevstævnet er der bibeltimer ved skolens lærere og tidligere forstander Hans Erik Nissen, fejring af elevjubilarer og generalforsamling for skolens to elevforeninger.

Højskole blev bibelskole

6. maj 1923 blev skolen indviet. De første mange år var der om sommeren husholdningskursus for piger og om vinteren landbrugskursus for mænd. I 1947 begyndte man med bibelskole for mænd, og i 1951 også for kvinder.
I 1967 havde man det første blandede hold.
Formålet med skolen var blandt andet, at: “Vore unge skal lære noget. De kristne unge må ikke være ringere end andre,” som der står i skolens 50-års skrift. Og de første mange år fyldte kundskabsformidling og praktisk læring mere på skemaet, end det gør i dag.
I dag er skolen fortrinsvis bibelskole med enkelte højskolefag. Kurser på 5 måneder udbydes forår og efterår. Siden 1977 har man kunnet få et 10 måneders ophold med start fra august. I 2004 oprettede skolen en integrationslinje for flygtninge og andre udlændinge.
Da skolen blev indviet, bestod den blot af den hvide hovedbygning, som havde kostet 243.348 kr. Hovedbygningen har siden fået flere tilbygninger, mod syd en spisesal, mod nord en mindre tilbygning med bibliotek og dagligstue. I 1960 blev en helt ny nordfløj indviet. Den sorte træbygning, som fungerer som mødesal, blev indviet i maj 1933.

110 elever i 1973

I 1973 havde skolen sit rekordhold på 110 elever. Nu er den typiske holdstørrelse for efteråret cirka 40 og foråret cirka 60 elever.
LMH har i sine 90 år kun haft fire forstandere: Frits Larsen de første i 39 år. Fra 1962 Johannes Christensen, som efter 8 år overlod jobbet til Hans Erik Nissen i 1970. Han var forstander i 33 år, og i 2013 har den nuværende forstander Henrik Nymann Eriksen 10 års jubilæum.
Henri